Informacja o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Czarnożyłach

 

Informacja o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Łagiewnikach

 

Informacja o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Wydrzynie

 

Informacja o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Gromadzicach

 

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Łodzi z dnia 2 maja 2019 r.

o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 6

Postanowienie Nr 66/2019 Komisarza Wyborczego w Sieradzu II

 w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Postanowienie Nr 47/2019 Komisarza Wyborczego w Sieradzu II

 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Czarnożyły

Informacja Komisarza Wyborczego w Sieradzu II

 w sprawie dodatkowych zgłoszeń na członków Obwodowych Komisji Wyborczych 

Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnożyły

 

Zarządzenie Nr 15/2019 Wójta Gminy Czarnożyły

w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych 

Informacja Rejonowej Komisji Wyborczej Nr 14 w Sieradzu

 

POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

 w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego