główna zawartość
artykuł nr 1

U C H W A Ł A Nr XXI/93/2004

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 rok

artykuł nr 2

U C H W A Ł A XXI/92/2004

w sprawie: zaciągnięcia kredytu w Banku Spółdzielczym w Białej Oddział w Czarnożyłach na pokrycie niedoboru budżetu.

artykuł nr 3

Uchwała nr XXI/91/2004

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2004 rok.

artykuł nr 4

U C H W A Ł A Nr XX/90/2004

w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości

artykuł nr 5

U C H W A Ł A Nr XX/89/2004

w sprawie ustalenia ceny żyta do obliczenia podatku rolnego