Stawki podatku na 2019 r.

 W roku 2019 obowiązują stawki podatku od nieruchomości podjęte na rok 2018

 Uchwała Nr XXIV/126/2016 Rady Gminy Czarnożyły

 

w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości Podstawa wymiaru 
 Stawka 
 
Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania z ewidencji gruntów i budynków od 1m2 powierzchni
 
0,75zł
 
Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi, jezior i zbiorników sztucznych od 1 ha powierzchni 
 
3,87zł
 
Grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m2 powierzchni
 
0,28zł
 
Grunty niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (Dz.U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – zł od 1 m2powierzchni 
 
2,50zł
 
Budynki mieszkalne lub ich części od 1m2 powierzchni użytkowej
 
0,61zł
 
Budynki lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej od 1m2powierzchni użytkowej
 
19,30zł
 
Budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1m2 powierzchni użytkowej
 
9,62zł
 
Budynki lub ich części związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1m2powierzchni użytkowej
 
2,64zł
 
Budynki lub ich części pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m2 powierzchni użytkowej
 
3,91zł
 
Budowle
 
2 % ich wartości  na podstawie art.4 ust.1 pkt.3 i ust.3-7  
Uchwała Nr XXIV/126/2016 Rady Gminy Czarnożyły Informacja w sprawie podatku od nieruchomości Deklaracja na podatek od nieruchomości Zwolnienia z podatku

Stawki podatku na 2018 r.

W roku 2018 obowiązują stawki podatku od nieruchomości podjęte na rok 2017

 Uchwała Nr XXIV/126/2016 Rady Gminy Czarnożyły

w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości 

 

Podstawa wymiaru 

 

 

Stawka 

Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania z ewidencji gruntów i budynków od 1m2 powierzchni

0,75zł

Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi, jezior i zbiorników sztucznych od 1 ha powierzchni

3,87zł

Grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1mpowierzchni

0,28zł

Grunty niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (Dz.U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – zł od 1 m2powierzchni 

2,50zł

Budynki mieszkalne lub ich części od 1m2 powierzchni użytkowej

0,61zł

Budynki lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej od 1m2powierzchni użytkowej

19,30zł

Budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1m2 powierzchni użytkowej

9,62zł

Budynki lub ich części związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1m2powierzchni użytkowej

2,64zł

Budynki lub ich części pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m2 powierzchni użytkowej

3,91zł

Budowle

2 % ich wartości 

na podstawie art.4 ust.1 pkt.3 i ust.3-7


 

Uchwała Nr XXIV/126/2016 Rady Gminy Czarnożyły

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości 

Deklaracja na podatek od nieruchomości 

Zwolnienia z podatku

Stawki podatku na 2017 r.

 Uchwała Nr XXIV/126/2016 Rady Gminy Czarnożyły

w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości 

 

Podstawa wymiaru 

 

 

Stawka 

Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania z ewidencji gruntów i budynków od 1m2 powierzchni

0,75zł

Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi, jezior i zbiorników sztucznych od 1 ha powierzchni
 

3,87zł

Grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1mpowierzchni

0,28zł

Grunty niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (Dz.U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – zł od 1 m2powierzchni 

2,50zł

Budynki mieszkalne lub ich części od 1m2 powierzchni użytkowej

0,61zł

Budynki lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej od 1m2powierzchni użytkowej

19,30zł

Budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1m2 powierzchni  użytkowej

9,62zł

Budynki lub ich części związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1m2powierzchni użytkowej

2,64zł

Budynki lub ich części pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m2 powierzchni użytkowej

3,91zł

Budowle

2 % ich wartości 

na podstawie art.4 ust.1 pkt.3 i ust.3-7


 

Uchwała Nr XXIV/126/2016 Rady Gminy Czarnożyły

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości 

Deklaracja na podatek od nieruchomości 

Zwolnienia z podatku  

Stawki podatku na 2016 r.

 

Uchwała Nr XIII/61/2015 Rady Gminy Czarnożyły

w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości

 

Podstawa wymiaru

 

 

Stawka

Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania z ewidencji gruntów i budynków od 1m2 powierzchni

0,75zł

Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi, jezior i zbiorników sztucznych od 1 ha powierzchni

3,87zł

Grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m2 powierzchni

0,28zł

Grunty niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (Dz.U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – zł od 1 m2 powierzchni

3,00zł

Budynki mieszkalne lub ich części od 1m2 powierzchni użytkowej

0,61zł

Budynki lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej od 1m2 powierzchni użytkowej

19,30zł

Budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1m2 powierzchni użytkowej

9,62zł

Budynki lub ich części związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1m2 powierzchni użytkowej

2,64zł

Budynki lub ich części pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m2 powierzchni użytkowej

3,91zł

Budowle

2 % ich wartości

na podstawie art.4 ust.1 pkt.3 i ust.3-7

 

 

Stawki podatku na 2015 r.

Uchwała Nr XLVII/234/2014 Rady Gminy Czarnożyły

w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości

 

Podstawa wymiaru

 

 

Stawka

Grunty związane z prowadzeniem działalności bez względu na sposób zakwalifikowania z ewidencji gruntów i budynków od 1m2 powierzchni

0,74zł

Grunty pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrownie wodne od 1 ha powierzchni

3,83zł

Grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m2

0,28zł

Budynki mieszkalne lub ich części od 1m2 powierzchni użytkowej

0,60zł

Budynki lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej od 1m2 powierzchni użytkowej

19,11zł

Budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1m2 powierzchni użytkowej

9,52zł

Budynki lub ich części związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1m2 powierzchni użytkowej

2,61zł

Budynki lub ich części pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m2 powierzchni użytkowej

3,87zł

Budowle

2 % ich wartości

na podstawie art.4 ust.1 pkt.3 i ust.3-7

Załączniki
Załącznik   91.324 KB

Stawki podatku na 2014 r.

Uchwała Nr XXXVIII/176/2013 Rady Gminy Czarnożyły

w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości

 

Podstawa wymiaru

 

 

Stawka

Grunty związane z prowadzeniem działalności bez względu na sposób zakwalifikowania z ewidencji gruntów i budynków od 1m2 powierzchni

0,73zł

Grunty pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrownie wodne od 1 ha powierzchni

3,79zł

Grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m2

0,27zł

Budynki mieszkalne lub ich części od 1m2 powierzchni użytkowej

0,59zł

Budynki lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej od 1m2 powierzchni użytkowej

18,92zł

Budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1m2 powierzchni użytkowej

9,43zł

Budynki lub ich części związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1m2 powierzchni użytkowej

2,58zł

Budynki lub ich części pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m2 powierzchni użytkowej

3,83zł

Budowle

2 % ich wartości

na podstawie art.4 ust.1 pkt.3 i ust.3-7

Stawki podatku na 2013 r.

Uchwała Nr XXVI/112/2012 Rady Gminy Czarnożyły

w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości

 

Podstawa wymiaru

 

 

Stawka

Grunty związane z prowadzeniem działalności bez względu na sposób zakwalifikowania z ewidencji gruntów i budynków od 1m2 powierzchni

0,72zł

Grunty pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrownie wodne od 1 ha powierzchni

3,75zł

Grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m2

0,26zł

Budynki mieszkalne lub ich części od 1m2 powierzchni użytkowej

0,58zł

Budynki lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej od 1m2 powierzchni użytkowej

18,73zł

Budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1m2 powierzchni użytkowej

9,34zł

Budynki lub ich części związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1m2 powierzchni użytkowej

2,55zł

Budynki lub ich części pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m2 powierzchni użytkowej

3,79zł

Budowle

2 % ich wartości

na podstawie art.4 ust.1 pkt.3 i ust.3-7

 

UCHWAŁA NR XIV/58/2011

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o nieruchomościach i deklaracji na podatek od nieruchomości

Stawki podatku

 

Podatek od nieruchomości 

Uchwała Nr XIV/56/2011 Rady Gminy Czarnożyły

w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości

 

 

Podstawa wymiaru

Stawka

Grunty związane z prowadzeniem działalności bez względu na sposób zakwalifikowania z ewidencji gruntów i budynków od 1m2 powierzchni

0,70zł

Grunty pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrownie wodne od 1 ha powierzchni

3,65zł

Grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m2

0,25zł

Budynki mieszkalne lub ich części od 1m2 powierzchni użytkowej

0,25zł

Budynki lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej od 1m2 powierzchni użytkowej

18,24zł

Budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1m2 powierzchni użytkowej

9,09zł

Budynki lub ich części związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1m2 powierzchni użytkowej

2,48zł

Budynki lub ich części pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m2 powierzchni użytkowej

3,69zł

Budowle

2 % ich wartości

na podstawie art.4 ust.1 pkt.3 i ust.3-7

 

 

U C H W A Ł A Nr XX/86/2004

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o nieruchomości i deklaracji na podatek od nieruchomości.

Określenia wzorów formularzy informacji o nieruchomości i deklaracji na podatek od nieruchomości.

U C H W A Ł A Nr _III/14/02_______Rady Gminy Czarnożyły, z dnia 07 grudnia 2002 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o nieruchomości i deklaracji na podatek od nieruchomości. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. l, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn.zm.) Rada Gminy Czarnożyły, na wniosek Wójta Gminyu c h w a l a, co następuje :§ 11. Ustala się obowiązujący formularz informacji o nieruchomościach składanych przez osobę fizyczną dla potrzeb podatku od nieruchomości w brzmieniu zgodnym z załącznikiem nr 1 do uchwały.2. Ustala się obowiązujący formularz deklaracji na podatek od nieruchomości w brzmieniu zgodnym z załącznikiem Nr 2 do uchwały.§ 2Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.§ 3Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2003 roku. Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Modrzejewski
Załączniki
Formularze do pobrania w formacie Word   108.500 KB

Dostępne kategorie:
Stawki podatku