Podatek od środków transportowych na 2019 r.

 W roku 2019 obowiązują stawki podatku od nieruchomości podjęte na rok 2016

Uchwała Nr XI/49/2015 Rady Gminy Czarnożyły

w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych


Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton

Wiek pojazdu i dopuszczalna masa całkowita

( w tonach ) 

Stawka podatku ( w złotych ) 

spełnia normy czystości spalin EURO lub posiada katalizator 

pozostałe 

do 10 lat włącznie 

powyżej 3,5 do 5,5 włącznie 

432,00 

472,00 

powyżej 5,5 do 9 włącznie 

588,00 

624,00 

powyżej 9 i poniżej 12 

838,00 

874,00 

Powyżej 10 lat 

powyżej 3,5 do 5,5 włącznie 

448,00 

484,00 

Powyżej 5,5 do 9 włącznie 

602,00 

638,00 

powyżej 9 i poniżej 12 

850,00 

886,00 

Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach) 

Stawka podatku ( w złotych ) 

nie mniej niż 

Mniej niż 

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne 

inne systemy zawieszenia osi jezdnych 

Dwie osie 

12 

13 

1062,00 

1084,00 

13 

14 

1084,00 

1110,00 

14 

15 

1110,00 

1134,00 

15 

 

1134,00 

1476,00 

Trzy osie 

12 

17 

1156,00 

1180,00 

17 

19 

1180,00 

1202,00 

19 

21 

1202,00 

1228,00 

21 

23 

1228,00 

1250,00 

23 

25 

1250,00 

1860,00 

25 

 

1272,00 

1860,00 

Cztery osie i więcej 

12 

25 

1296,00 

1322,00 

25 

27 

1322,00 

1344,00 

27 

29 

1344,00 

1950,00 

29 

31 

1950,00 

2892,00 

31 

 

1950,00 

2892,00 


Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton

Wiek pojazdu i dopuszczalna masa całkowita (w tonach) 

Stawka podatku ( w złotych ) 

spełnia normy czystości spalin EURO lub posiada katalizator 

pozostałe 

do 10 lat włącznie 

od 3,5 i poniżej 12 

1180,00 

1202,00 

Powyżej 10 lat 

od 3,5 i poniżej 12 

1202,00 

1228,00 

Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach) 

Stawka podatku ( w złotych ) 

nie mniej niż 

mniej niż 

oś jezdna ( osie jezdne ) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne 

inne systemy zawieszenia osi jezdnych 

Dwie osie 

12 

18 

1238,00 

1296,00 

18 

25 

1296,00 

1358,00 

25 

31 

1358,00 

1414,00 

31 

 

1666,00 

2284,00 

Trzy osie i więcej

12 

40 

1470,00 

2032,00 

40 

 

2032,00 

2954,00 

Przyczepy i naczepy , które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

Wiek pojazdu i dopuszczalna masa całkowita ( w tonach ) 

Stawka podatku ( w złotych ) 

Pojazd silnikowy spełnia normy czystości spalin EURO lub posiada katalizator 

pozostałe 

do 10 lat włącznie 

od 7 i poniżej 12 ton 

366,00 

378,00 

Powyżej 10 lat 

od 7 i poniżej 12 ton 

378,00 

388,00 


Przyczepy i naczepy , które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton , z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy ( w tonach ) 

Stawka podatku ( w złotych ) 

nie mniej niż 

mniej niż 

oś jezdna ( osie jezdne ) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne 

inne systemy zawieszenia osi jezdnych 

Jedna oś 

12 

18 

414,00 

472,00 

18 

25 

472,00 

532,00 

25 

 

532,00 

660,00 

Dwie osie 

12 

28 

650,00 

366,00 

28 

33 

724,00 

1002,00 

33 

38 

1002,00 

1522,00 

38 

 

1356,00 

2006,00 

Trzy osie i więcej

12 

38 

798,00 

1112,00 

38 

 

1112,00 

1512,00 

Autobusy

Wiek pojazdu, liczba miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy

Stawka podatku ( w złotych ) 

Spełnia normy czystości spalin EURO lub posiada katalizator 

pozostałe 

do 10 lat włącznie 

mniejszej niż 22 miejsca 

942,00 

1002,00 

równej lub większej niż 22 miejsca 

1062,00 

1120,00 

Powyżej 10 lat 

mniejszej niż 22 miejsca 

1120,00 

1180,00 

równej lub większej niż 22 miejsca 

1180,00 

1238,00 


 

Uchwała Nr XI/49/2015 Rady Gminy Czarnożyły

Podatek od środków transportowych na 2018 r.

W roku 2018 obowiązują stawki podatku od nieruchomości podjęte na rok 2016

Uchwała Nr XI/49/2015 Rady Gminy Czarnożyły

w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych
 

 

Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton

Wiek pojazdu i dopuszczalna masa całkowita

( w tonach ) 

Stawka podatku ( w złotych ) 

spełnia normy czystości spalin EURO lub posiada katalizator 

pozostałe 

do 10 lat włącznie 

powyżej 3,5 do 5,5 włącznie 

432,00 

472,00 

powyżej 5,5 do 9 włącznie 

588,00 

624,00 

powyżej 9 i poniżej 12 

838,00 

874,00 

Powyżej 10 lat 

powyżej 3,5 do 5,5 włącznie 

448,00 

484,00 

Powyżej 5,5 do 9 włącznie 

602,00 

638,00 

powyżej 9 i poniżej 12 

850,00 

886,00 

Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach) 

Stawka podatku ( w złotych ) 

nie mniej niż 

Mniej niż 

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne 

inne systemy zawieszenia osi jezdnych 

Dwie osie 

12 

13 

1062,00 

1084,00 

13 

14 

1084,00 

1110,00 

14 

15 

1110,00 

1134,00 

15 

 

1134,00 

1476,00 

Trzy osie 

12 

17 

1156,00 

1180,00 

17 

19 

1180,00 

1202,00 

19 

21 

1202,00 

1228,00 

21 

23 

1228,00 

1250,00 

23 

25 

1250,00 

1860,00 

25 

 

1272,00 

1860,00 

Cztery osie i więcej 

12 

25 

1296,00 

1322,00 

25 

27 

1322,00 

1344,00 

27 

29 

1344,00 

1950,00 

29 

31 

1950,00 

2892,00 

31 

 

1950,00 

2892,00 


Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton

Wiek pojazdu i dopuszczalna masa całkowita (w tonach) 

Stawka podatku ( w złotych ) 

spełnia normy czystości spalin EURO lub posiada katalizator 

pozostałe 

do 10 lat włącznie 

od 3,5 i poniżej 12 

1180,00 

1202,00 

Powyżej 10 lat 

od 3,5 i poniżej 12 

1202,00 

1228,00 

Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach) 

Stawka podatku ( w złotych ) 

nie mniej niż 

mniej niż 

oś jezdna ( osie jezdne ) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne 

inne systemy zawieszenia osi jezdnych 

Dwie osie 

12 

18 

1238,00 

1296,00 

18 

25 

1296,00 

1358,00 

25 

31 

1358,00 

1414,00 

31 

 

1666,00 

2284,00 

Trzy osie i więcej

12 

40 

1470,00 

2032,00 

40 

 

2032,00 

2954,00 

Przyczepy i naczepy , które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

Wiek pojazdu i dopuszczalna masa całkowita ( w tonach ) 

Stawka podatku ( w złotych ) 

Pojazd silnikowy spełnia normy czystości spalin EURO lub posiada katalizator 

pozostałe 

do 10 lat włącznie 

od 7 i poniżej 12 ton 

366,00 

378,00 

Powyżej 10 lat 

od 7 i poniżej 12 ton 

378,00 

388,00 


Przyczepy i naczepy , które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton , z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy ( w tonach ) 

Stawka podatku ( w złotych ) 

nie mniej niż 

mniej niż 

oś jezdna ( osie jezdne ) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne 

inne systemy zawieszenia osi jezdnych 

Jedna oś 

12 

18 

414,00 

472,00 

18 

25 

472,00 

532,00 

25 

 

532,00 

660,00 

Dwie osie 

12 

28 

650,00 

366,00 

28 

33 

724,00 

1002,00 

33 

38 

1002,00 

1522,00 

38 

 

1356,00 

2006,00 

Trzy osie i więcej

12 

38 

798,00 

1112,00 

38 

 

1112,00 

1512,00 

Autobusy

Wiek pojazdu, liczba miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy

Stawka podatku ( w złotych ) 

Spełnia normy czystości spalin EURO lub posiada katalizator 

pozostałe 

do 10 lat włącznie 

mniejszej niż 22 miejsca 

942,00 

1002,00 

równej lub większej niż 22 miejsca 

1062,00 

1120,00 

Powyżej 10 lat 

mniejszej niż 22 miejsca 

1120,00 

1180,00 

równej lub większej niż 22 miejsca 

1180,00 

1238,00 

 

Uchwała Nr XI/49/2015 Rady Gminy Czarnożyły

Podatek od środków transportowych na 2017 r.

Uchwała Nr XI/49/2015 Rady Gminy Czarnożyły

w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych
 

Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton

Wiek pojazdu i dopuszczalna masa całkowita

( w tonach ) 

Stawka podatku ( w złotych ) 

spełnia normy czystości spalin EURO lub posiada katalizator 

pozostałe 

do 10 lat włącznie 

powyżej 3,5 do 5,5 włącznie 

432,00 

472,00 

powyżej 5,5 do 9 włącznie 

588,00 

624,00 

powyżej 9 i poniżej 12 

838,00 

874,00 

Powyżej 10 lat 

powyżej 3,5 do 5,5 włącznie 

448,00 

484,00 

Powyżej 5,5 do 9 włącznie 

602,00 

638,00 

powyżej 9 i poniżej 12 

850,00 

886,00 

Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach) 

Stawka podatku ( w złotych ) 

nie mniej niż 

Mniej niż 

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne 

inne systemy zawieszenia osi jezdnych 

Dwie osie 

12 

13 

1062,00 

1084,00 

13 

14 

1084,00 

1110,00 

14 

15 

1110,00 

1134,00 

15 

 

1134,00 

1476,00 

Trzy osie 

12 

17 

1156,00 

1180,00 

17 

19 

1180,00 

1202,00 

19 

21 

1202,00 

1228,00 

21 

23 

1228,00 

1250,00 

23 

25 

1250,00 

1860,00 

25 

 

1272,00 

1860,00 

Cztery osie i więcej 

12 

25 

1296,00 

1322,00 

25 

27 

1322,00 

1344,00 

27 

29 

1344,00 

1950,00 

29 

31 

1950,00 

2892,00 

31 

 

1950,00 

2892,00 


Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton

Wiek pojazdu i dopuszczalna masa całkowita (w tonach) 

Stawka podatku ( w złotych ) 

spełnia normy czystości spalin EURO lub posiada katalizator 

pozostałe 

do 10 lat włącznie 

od 3,5 i poniżej 12 

1180,00 

1202,00 

Powyżej 10 lat 

od 3,5 i poniżej 12 

1202,00 

1228,00 

Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach) 

Stawka podatku ( w złotych ) 

nie mniej niż 

mniej niż 

oś jezdna ( osie jezdne ) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne 

inne systemy zawieszenia osi jezdnych 

Dwie osie 

12 

18 

1238,00 

1296,00 

18 

25 

1296,00 

1358,00 

25 

31 

1358,00 

1414,00 

31 

 

1666,00 

2284,00 

Trzy osie i więcej

12 

40 

1470,00 

2032,00 

40 

 

2032,00 

2954,00 

Przyczepy i naczepy , które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

Wiek pojazdu i dopuszczalna masa całkowita ( w tonach ) 

Stawka podatku ( w złotych ) 

Pojazd silnikowy spełnia normy czystości spalin EURO lub posiada katalizator 

pozostałe 

do 10 lat włącznie 

od 7 i poniżej 12 ton 

366,00 

378,00 

Powyżej 10 lat 

od 7 i poniżej 12 ton 

378,00 

388,00 


Przyczepy i naczepy , które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton , z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy ( w tonach ) 

Stawka podatku ( w złotych ) 

nie mniej niż 

mniej niż 

oś jezdna ( osie jezdne ) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne 

inne systemy zawieszenia osi jezdnych 

Jedna oś 

12 

18 

414,00 

472,00 

18 

25 

472,00 

532,00 

25 

 

532,00 

660,00 

Dwie osie 

12 

28 

650,00 

366,00 

28 

33 

724,00 

1002,00 

33 

38 

1002,00 

1522,00 

38 

 

1356,00 

2006,00 

Trzy osie i więcej

12 

38 

798,00 

1112,00 

38 

 

1112,00 

1512,00 

Autobusy

Wiek pojazdu, liczba miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy

Stawka podatku ( w złotych ) 

Spełnia normy czystości spalin EURO lub posiada katalizator 

pozostałe 

do 10 lat włącznie 

mniejszej niż 22 miejsca 

942,00 

1002,00 

równej lub większej niż 22 miejsca 

1062,00 

1120,00 

Powyżej 10 lat 

mniejszej niż 22 miejsca 

1120,00 

1180,00 

równej lub większej niż 22 miejsca 

1180,00 

1238,00 

 

Uchwała Nr XI/49/2015 Rady Gminy Czarnożyły

Podatek od środków transportowych na 2016 r.

Podatek od środków transportowych

na podstawie uchwały Nr XI/49/2015  Rady Gminy Czarnożyły

W sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych

 

 Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton

Wiek pojazdu i dopuszczalna masa całkowita

( w tonach ) 

Stawka podatku ( w złotych ) 

spełnia normy czystości spalin EURO lub posiada katalizator 

pozostałe 

do 10 lat włącznie 

powyżej 3,5 do 5,5 włącznie 

432,00 

472,00 

powyżej 5,5 do 9 włącznie 

588,00 

624,00 

powyżej 9 i poniżej 12 

838,00 

874,00 

Powyżej 10 lat 

powyżej 3,5 do 5,5 włącznie 

448,00 

484,00 

Powyżej 5,5 do 9 włącznie 

602,00 

638,00 

powyżej 9 i poniżej 12 

850,00 

886,00 

Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach) 

Stawka podatku ( w złotych ) 

nie mniej niż 

Mniej niż 

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne 

inne systemy zawieszenia osi jezdnych 

Dwie osie 

12 

13 

1062,00 

1084,00 

13 

14 

1084,00 

1110,00 

14 

15 

1110,00 

1134,00 

15 

 

1134,00 

1476,00 

Trzy osie 

12 

17 

1156,00 

1180,00 

17 

19 

1180,00 

1202,00 

19 

21 

1202,00 

1228,00 

21 

23 

1228,00 

1250,00 

23 

25 

1250,00 

1860,00 

25 

 

1272,00 

1860,00 

Cztery osie i więcej 

12 

25 

1296,00 

1322,00 

25 

27 

1322,00 

1344,00 

27 

29 

1344,00 

1950,00 

29 

31 

1950,00 

2892,00 

31 

 

1950,00 

2892,00 


Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton

Wiek pojazdu i dopuszczalna masa całkowita (w tonach) 

Stawka podatku ( w złotych ) 

spełnia normy czystości spalin EURO lub posiada katalizator 

pozostałe 

do 10 lat włącznie 

od 3,5 i poniżej 12 

1180,00 

1202,00 

Powyżej 10 lat 

od 3,5 i poniżej 12 

1202,00 

1228,00 

Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach) 

Stawka podatku ( w złotych ) 

nie mniej niż 

mniej niż 

oś jezdna ( osie jezdne ) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne 

inne systemy zawieszenia osi jezdnych 

Dwie osie 

12 

18 

1238,00 

1296,00 

18 

25 

1296,00 

1358,00 

25 

31 

1358,00 

1414,00 

31 

 

1666,00 

2284,00 

Trzy osie i więcej

12 

40 

1470,00 

2032,00 

40 

 

2032,00 

2954,00 

Przyczepy i naczepy , które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

Wiek pojazdu i dopuszczalna masa całkowita ( w tonach ) 

Stawka podatku ( w złotych ) 

Pojazd silnikowy spełnia normy czystości spalin EURO lub posiada katalizator 

pozostałe 

do 10 lat włącznie 

od 7 i poniżej 12 ton 

366,00 

378,00 

Powyżej 10 lat 

od 7 i poniżej 12 ton 

378,00 

388,00 

 
Przyczepy i naczepy , które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton , z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy ( w tonach ) 

Stawka podatku ( w złotych ) 

nie mniej niż 

mniej niż 

oś jezdna ( osie jezdne ) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne 

inne systemy zawieszenia osi jezdnych 

Jedna oś 

12 

18 

414,00 

472,00 

18 

25 

472,00 

532,00 

25 

 

532,00 

660,00 

Dwie osie 

12 

28 

650,00 

366,00 

28 

33 

724,00 

1002,00 

33 

38 

1002,00 

1522,00 

38 

 

1356,00 

2006,00 

Trzy osie i więcej

12 

38 

798,00 

1112,00 

38 

 

1112,00 

1512,00 

Autobusy

Wiek pojazdu, liczba miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy

Stawka podatku ( w złotych ) 

Spełnia normy czystości spalin EURO lub posiada katalizator 

pozostałe 

do 10 lat włącznie 

mniejszej niż 22 miejsca 

942,00 

1002,00 

równej lub większej niż 22 miejsca 

1062,00 

1120,00 

Powyżej 10 lat 

mniejszej niż 22 miejsca 

1120,00 

1180,00 

równej lub większej niż 22 miejsca 

1180,00 

1238,00 

 

Załączniki
Uchwała   644.858 KB

Podatek od środków transportowych na 2015 r.

Podatek od środków transportowych

na podstawie uchwały Nr XLVII/235/2014  Rady Gminy Czarnożyły

W sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych


 

 

 Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton

Wiek pojazdu i dopuszczalna masa całkowita

( w tonach ) 

Stawka podatku ( w złotych ) 

spełnia normy czystości spalin EURO lub posiada katalizator 

pozostałe 

do 10 lat włącznie 

powyżej 3,5 do 5,5 włącznie 

432,00 

472,00 

powyżej 5,5 do 9 włącznie 

588,00 

624,00 

powyżej 9 i poniżej 12 

838,00 

874,00 

Powyżej 10 lat 

powyżej 3,5 do 5,5 włącznie 

448,00 

484,00 

Powyżej 5,5 do 9 włącznie 

602,00 

638,00 

powyżej 9 i poniżej 12 

850,00 

886,00 

Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach) 

Stawka podatku ( w złotych ) 

nie mniej niż 

Mniej niż 

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne 

inne systemy zawieszenia osi jezdnych 

Dwie osie 

12 

13 

1062,00 

1084,00 

13 

14 

1084,00 

1110,00 

14 

15 

1110,00 

1134,00 

15 

 

1134,00 

1476,00 

Trzy osie 

12 

17 

1156,00 

1180,00 

17 

19 

1180,00 

1202,00 

19 

21 

1202,00 

1228,00 

21 

23 

1228,00 

1250,00 

23 

25 

1250,00 

1860,00 

25 

 

1272,00 

1860,00 

Cztery osie i więcej 

12 

25 

1296,00 

1322,00 

25 

27 

1322,00 

1344,00 

27 

29 

1344,00 

1950,00 

29 

31 

1950,00 

2892,00 

31 

 

1950,00 

2892,00 


Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton

Wiek pojazdu i dopuszczalna masa całkowita (w tonach) 

Stawka podatku ( w złotych ) 

spełnia normy czystości spalin EURO lub posiada katalizator 

pozostałe 

do 10 lat włącznie 

od 3,5 i poniżej 12 

1180,00 

1202,00 

Powyżej 10 lat 

od 3,5 i poniżej 12 

1202,00 

1228,00 

Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach) 

Stawka podatku ( w złotych ) 

nie mniej niż 

mniej niż 

oś jezdna ( osie jezdne ) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne 

inne systemy zawieszenia osi jezdnych 

Dwie osie 

12 

18 

1238,00 

1296,00 

18 

25 

1296,00 

1358,00 

25 

31 

1358,00 

1414,00 

31 

 

1666,00 

2284,00 

Trzy osie 

12 

40 

1470,00 

2032,00 

40 

 

2032,00 

2954,00 

Przyczepy i naczepy , które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

Wiek pojazdu i dopuszczalna masa całkowita ( w tonach ) 

Stawka podatku ( w złotych ) 

Pojazd silnikowy spełnia normy czystości spalin EURO lub posiada katalizator 

pozostałe 

do 10 lat włącznie 

od 7 i poniżej 12 ton 

366,00 

378,00 

Powyżej 10 lat 

od 7 i poniżej 12 ton 

378,00 

388,00 

 
Przyczepy i naczepy , które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton , z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy ( w tonach ) 

Stawka podatku ( w złotych ) 

nie mniej niż 

mniej niż 

oś jezdna ( osie jezdne ) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne 

inne systemy zawieszenia osi jezdnych 

Jedna oś 

12 

18 

414,00 

472,00 

18 

25 

472,00 

532,00 

25 

 

532,00 

660,00 

Dwie osie 

12 

28 

650,00 

366,00 

28 

33 

724,00 

1002,00 

33 

38 

1002,00 

1522,00 

38 

 

1356,00 

2006,00 

Trzy osie 

12 

38 

798,00 

1112,00 

38 

 

1112,00 

1512,00 

Autobusy

Wiek pojazdu, liczba miejsc do siedzenia 

Stawka podatku ( w złotych ) 

Spełnia normy czystości spalin EURO lub posiada katalizator 

pozostałe 

do 10 lat włącznie 

mniejszej niż 30 miejsc 

942,00 

1002,00 

równej lub wyższej niż 30 miejsc 

1062,00 

1120,00 

Powyżej 10 lat 

mniejszej niż 30 miejsc 

1120,00 

1180,00 

równej lub wyższej niż 30 miejsc 

1180,00 

1238,00 


Załączniki
Załącznik   654.418 KB

Podatek od środków transportowych 2014 r.

na podstawie uchwały Nr XXXVIII/177/2013 Rady Gminy Czarnożyły

W sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych

 

Podatek od środków transportowych 2013 r.

Podatek od środków transportowych

na podstawie uchwały Nr XXVI/113/2012 Rady Gminy Czarnożyły

W sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych

 

Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton

Wiek pojazdu i dopuszczalna masa całkowita

( w tonach ) 

Stawka podatku ( w złotych ) 

spełnia normy czystości spalin EURO lub posiada katalizator 

pozostałe 

do 10 lat włącznie 

powyżej 3,5 do 5,5 włącznie 

427,00 

462,00 

powyżej 5,5 do 9 włącznie 

577,00 

612,00 

powyżej 9 i poniżej 12 

822,00 

857,00 

Powyżej 10 lat 

powyżej 3,5 do 5,5 włącznie 

440,00 

474,00 

Powyżej 5,5 do 9 włącznie 

591,00 

625,00 

powyżej 9 i poniżej 12 

833,00 

868,00 

Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach) 

Stawka podatku ( w złotych ) 

nie mniej niż 

Mniej niż 

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne 

inne systemy zawieszenia osi jezdnych 

Dwie osie 

12 

13 

1041,00 

1063,00 

13 

14 

1063,00 

1088,00 

14 

15 

1088,00 

1111,00 

15 

 

1111,00 

1448,00 

Trzy osie 

12 

17 

1133,00 

1156,00 

17 

19 

1156,00 

1179,00 

19 

21 

1179,00 

1203,00 

21 

23 

1203,00 

1226,00 

23 

25 

1226,00 

1823,00 

25 

 

1248,00 

1823,00 

Cztery osie i więcej 

12 

25 

1271,00 

1296,00 

25 

27 

1296,00 

1318,00 

27 

29 

1318,00 

1912,00 

29 

31 

1912,00 

2836,00 

31 

 

1912,00 

2836,00 


Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton

Wiek pojazdu i dopuszczalna masa całkowita (w tonach) 

Stawka podatku ( w złotych ) 

spełnia normy czystości spalin EURO lub posiada katalizator 

pozostałe 

do 10 lat włącznie 

od 3,5 i poniżej 12 

1156,00 

1179,00 

Powyżej 10 lat 

od 3,5 i poniżej 12 

1179,00 

1203,00 

Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach) 

Stawka podatku ( w złotych ) 

nie mniej niż 

mniej niż 

oś jezdna ( osie jezdne ) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne 

inne systemy zawieszenia osi jezdnych 

Dwie osie 

12 

18 

1213,00 

1271,00 

18 

25 

1271,00 

1331,00 

25 

31 

1331,00 

1386,00 

31 

 

1633,00 

2240,00 

Trzy osie 

12 

40 

1442,00 

1991,00 

40 

 

1991,00 

2896,00 

Przyczepy i naczepy , które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

Wiek pojazdu i dopuszczalna masa całkowita ( w tonach ) 

Stawka podatku ( w złotych ) 

Pojazd silnikowy spełnia normy czystości spalin EURO lub posiada katalizator 

pozostałe 

do 10 lat włącznie 

od 7 i poniżej 12 ton 

359,00 

371,00 

Powyżej 10 lat 

od 7 i poniżej 12 ton 

371,00 

381,00 

 
Przyczepy i naczepy , które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton , z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy ( w tonach ) 

Stawka podatku ( w złotych ) 

nie mniej niż 

mniej niż 

oś jezdna ( osie jezdne ) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne 

inne systemy zawieszenia osi jezdnych 

Jedna oś 

12 

18 

405,00 

462,00 

18 

25 

462,00 

521,00 

25 

 

521,00 

648,00 

Dwie osie 

12 

28 

637,00 

358,00 

28 

33 

710,00 

983,00 

33 

38 

983,00 

1492,00 

38 

 

1330,00 

1966,00 

Trzy osie 

12 

38 

783,00 

1090,00 

38 

 

1090,00 

1482,00 

Autobusy

Wiek pojazdu, liczba miejsc do siedzenia 

Stawka podatku ( w złotych ) 

Spełnia normy czystości spalin EURO lub posiada katalizator 

pozostałe 

do 10 lat włącznie 

mniejszej niż 30 miejsc 

924,00 

983,00 

równej lub wyższej niż 30 miejsc 

1041,00 

1098,00 

Powyżej 10 lat 

mniejszej niż 30 miejsc 

1098,00 

1156,00 

równej lub wyższej niż 30 miejsc 

1156,00 

1213,00 

 

 

Podatek od środków transportowych

Podatek od środków transportowych

na podstawie uchwały Nr XIII/50/2011 Rady Gminy Czarnożyły

W sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych

 

Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton

Wiek pojazdu i dopuszczalna masa całkowita

( w tonach ) 

Stawka podatku ( w złotych ) 

spełnia normy czystości spalin EURO lub posiada katalizator 

pozostałe 

do 10 lat włącznie 

powyżej 3,5 do 5,5 włącznie 

416,00 

450,00 

powyżej 5,5 do 9 włącznie 

562,00 

596,00 

powyżej 9 i poniżej 12 

800,00 

834,00 

Powyżej 10 lat 

powyżej 3,5 do 5,5 włącznie 

428,00 

462,00 

Powyżej 5,5 do 9 włącznie 

575,00 

609,00 

powyżej 9 i poniżej 12 

811,00 

845,00 

Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach) 

Stawka podatku ( w złotych ) 

nie mniej niż 

Mniej niż 

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne 

inne systemy zawieszenia osi jezdnych 

Dwie osie 

12 

13 

1014,00 

1035,00 

13 

14 

1035,00 

1059,00 

14 

15 

1059,00 

1082,00 

15 

 

1082,00 

1410,00 

Trzy osie 

12 

17 

1103,00 

1126,00 

17 

19 

1126,00 

1148,00 

19 

21 

1148,00 

1171,00 

21 

23 

1171,00 

1194,00 

23 

25 

1194,00 

1775,00 

25 

 

1215,00 

1775,00 

Cztery osie i więcej 

12 

25 

1238,00 

1262,00 

25 

27 

1262,00 

1283,00 

27 

29 

1283,00 

1862,00 

29 

31 

1862,00 

2761,00 

31 

 

1862,00 

2761,00 

 

Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton

Wiek pojazdu i dopuszczalna masa całkowita (w tonach) 

Stawka podatku ( w złotych ) 

spełnia normy czystości spalin EURO lub posiada katalizator 

pozostałe 

do 10 lat włącznie 

od 3,5 i poniżej 12 

1126,00 

1148,00 

Powyżej 10 lat 

od 3,5 i poniżej 12 

1148,00 

1171,00 

Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach) 

Stawka podatku ( w złotych ) 

nie mniej niż 

mniej niż 

oś jezdna ( osie jezdne ) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne 

inne systemy zawieszenia osi jezdnych 

Dwie osie 

12 

18 

1181,00 

1238,00 

18 

25 

1238,00 

1296,00 

25 

31 

1296,00 

1350,00 

31 

 

1590,00 

2181,00 

Trzy osie 

12 

40 

1404,00 

1939,00 

40 

 

1939,00 

2820,00 

 

Przyczepy i naczepy , które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

Wiek pojazdu i dopuszczalna masa całkowita ( w tonach ) 

Stawka podatku ( w złotych ) 

Pojazd silnikowy spełnia normy czystości spalin EURO lub posiada katalizator 

pozostałe 

do 10 lat włącznie 

od 7 i poniżej 12 ton 

350,00 

361,00 

Powyżej 10 lat 

od 7 i poniżej 12 ton 

361,00 

371,00 

 

Przyczepy i naczepy , które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton , z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy ( w tonach ) 

Stawka podatku ( w złotych ) 

nie mniej niż 

mniej niż 

oś jezdna ( osie jezdne ) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne 

inne systemy zawieszenia osi jezdnych 

Jedna oś 

12 

18 

394,00 

450,00 

18 

25 

450,00 

507,00 

25 

 

507,00 

631,00 

Dwie osie 

12 

28 

620,00 

349,00 

28 

33 

691,00 

957,00 

33 

38 

957,00 

1453,00 

38 

 

1295,00 

1914,00 

Trzy osie 

12 

38 

762,00 

1061,00 

38 

 

1061,00 

1443,00 

 

Autobusy

Wiek pojazdu, liczba miejsc do siedzenia 

Stawka podatku ( w złotych ) 

Spełnia normy czystości spalin EURO lub posiada katalizator 

pozostałe 

do 10 lat włącznie 

mniejszej niż 30 miejsc 

900,00 

957,00 

równej lub wyższej niż 30 miejsc 

1014,00 

1069,00 

Powyżej 10 lat 

mniejszej niż 30 miejsc 

1069,00 

1126,00 

równej lub wyższej niż 30 miejsc 

1126,00 

1181,00 

 


Dostępne kategorie:
Stawki podatku