główna zawartość
artykuł nr 1

Stawka podatku na 2021 r.

Podatek leśny

 

Podstawa wymiaru 

 

 

Stawka 

 

Stawka podatku leśnego 

 

0,220 m3 * 196,84 zł (cena średnia sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy) = 43,3048 zł/ha

 

artykuł nr 2

Stawka podatku na 2020 r.

 Podatek leśny

 

Podstawa wymiaru 

 

 

Stawka 

 

Stawka podatku leśnego 

 

0,220 m3 * 194,24 zł (cena średnia sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy) = 42,7328 zł/ha

artykuł nr 3

Stawka podatku na 2019 r.

 Podatek leśny

 

Podstawa wymiaru 

 

 

Stawka 

 

Stawka podatku leśnego 

 

0,220 m3 * 191,98 zł (cena średnia sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy) = 42,2356 zł/ha

 

Deklaracja na podatek leśny 

Informacja w sprawie podatku leśnego  

artykuł nr 4

Stawka podatku na 2018 r.

Podatek leśny

 

Podstawa wymiaru 

 

 

Stawka 

 

Stawka podatku leśnego 

 

0,220 m3 * 197,06 zł (cena średnia sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy) = 43,3532 zł/ha

 

Deklaracja na podatek leśny 

Informacja w sprawie podatku leśnego  

artykuł nr 5

Stawka podatku na 2017 r.

Podatek leśny

 

Podstawa wymiaru 

 

 

Stawka 

 

Stawka podatku leśnego 

 

0,220 m3 * 191,01 zł (cena średnia sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy) = 42,0222 zł/ha

 

Deklaracja na podatek leśny 

Informacja w sprawie podatku leśnego   

Dostępne kategorie:
Stawki podatku