główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała nr XXVII/117/2005

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok.

artykuł nr 2

UCHWAŁA Nr XXVII/118/2005

w sprawie zatwierdzenia opłaty za zbiorowe dostarczenie wody i zbiorowe odprowadzenie ścieków.

artykuł nr 3

U C H W A Ł A Nr XXVII/116/2005

w sprawie obniżenia ceny sprzedaży 1 m3 drewna do celów wymiaru podatku leśnego

artykuł nr 4

U C H W A Ł A Nr _XXVII/115/2005

w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości

artykuł nr 5

U C H W A Ł A Nr XXVII/114/2005

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.