główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała nr III/7/2006

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2006 rok.

artykuł nr 2

Uchwała Nr III/13/06

w sprawie ustalenia składu osobowego stałych Komisji Rady Gminy Czarnożyły

artykuł nr 3

Uchwała Nr III/12/2006

w sprawie określenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy

artykuł nr 4

Uchwała Nr III/11/06

w sprawie diet oraz zwrotu kosztów podróży dla radnych oraz sołtysów za czynności związane z działalnością Rady

artykuł nr 5

UCHWAŁA Nr III/10/06

w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy