główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała nr XI/55/2007

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

artykuł nr 2

UCHWAŁA Nr XI/54/2007

w sprawie: powiadomienia Pana Zenona Chudego ? Skarbnika Gminy Czarnożyły o obowiązku przedłożenia Radzie Gminy oświadczenia lustracyjnego oraz skutkach niedopełnienia tego obowiązku

artykuł nr 3

UCHWAŁA Nr XI/53/2007

w sprawie: powiadomienia Pana Mariana Gmerka Sekretarza Gminy Czarnożyły o obowiązku przedłożenia Radzie Gminy oświadczenia lustracyjnego oraz skutkach niedopełnienia tego obowiązku

artykuł nr 4

Uchwała Nr XI/52/2007

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej likwidacji Poradni Internistycznej Konsultacyjnej w strukturze Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieluniu

artykuł nr 5

UCHWAŁA Nr XI/51/2007

w sprawie: ustalenia ilości licencji na wykonanie transportu drogowego taksówką na obszar Gminy Czarnożyły na 2008 rok