główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr IV/9/2010

w sprawie ustalenia składu osobowego stałych Komisji Rady Gminy Czarnożyły

artykuł nr 2

Uchwała Nr IV/8/2010

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Czarnożyły

artykuł nr 3

Uchwała Nr IV/7/2010

w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy

artykuł nr 4

U C H W A Ł A NR IV/6/2010

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Czarnożyły na 2011 rok

artykuł nr 5

U C H W A Ł A NR IV/5/2010

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Czarnożyły na 2011 rok