główna zawartość
artykuł nr 1

Stawki opłat za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków w 2020 r.

 

Medium

Stawka 

 Podatek

Woda pobrana z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia

2,54/m3 + VAT

8%

Ścieki odprowadzane do kanalizacji sanitarnej

2,54/m3 + VAT

8%

Ścieki dowożone na oczyszczalnie ścieków

6,00/m3 + VAT

8%

 

artykuł nr 2

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Czarnożyły zatwierdzona przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

artykuł nr 3

Taryfy opłat za wodę i ścieki na 2018 r.

Uchwała Nr XXXV/201/2017

w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf opłaty za zbiorowe dostarczanie wody i zbiorowe odprowadzanie ścieków

 Medium

Stawka 

 Podatek

Woda pobrana z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia

2,41/m+ VAT

8%

Ścieki odprowadzane do kanalizacji sanitarnej

2,41/m3 + VAT

8%

Ścieki dowożone na oczyszczalnie ścieków

6,00/m3 + VAT

8%


 

Uchwała Nr XXXV/201/2017

 

artykuł nr 4

Taryfy opłat za wodę i ścieki na 2017 r.

 Uchwała Nr XXIV/128/2016

w sprawie zatwierdzenia taryfy opłaty za zbiorowe dostarczenie wody i zbiorowe odprowadzenie ścieków

 Medium

Stawka 

 Podatek

Woda pobrana z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia

2,41/m+ VAT

8%

Ścieki odprowadzane do kanalizacji sanitarnej

2,41/m3 + VAT

8%

Ścieki dowożone na oczyszczalnie ścieków

6,00/m3 + VAT

8%

 

 Uchwała Nr XXIV/128/2016

artykuł nr 5

Taryfy opłat za wodę i ścieki na 2016 r.

 

Opłata za wodę i ścieki

 

na podstawie UCHWAŁY  Nr XI/50/2015

zatwierdzenia opłaty za zbiorowe dostarczenie wody  i  zbiorowe odprowadzenie ścieków

Medium

Stawka

Podatek

Woda pobrana z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia

2,31/m3 + VAT

8%

Ścieki odprowadzane do kanalizacji sanitarnej

2,31/m3 + VAT

8%

Ścieki dowożone na oczyszczalnie ścieków

6,00/m3 + VAT

8%

 

 

 

Załączniki:
Uchwała 310 KB