główna zawartość
artykuł nr 1

UCHWAŁA NR XXVIII/134/2012

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

artykuł nr 2

UCHWAŁA NR XXVIII/133/2012

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czarnożyły

artykuł nr 3

UCHWAŁA NR XXVIII/132/2012

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

artykuł nr 4

UCHWAŁA NR XXVIII/131/2012

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

artykuł nr 5

UCHWAŁA NR XXVIII/130/2012

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty