główna zawartość
artykuł nr 1

UCHWAŁA Nr XXXIX/198/2013

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Czarnożyły

artykuł nr 2

UCHWAŁA NR XXXIX/197/2013

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

artykuł nr 3

UCHWAŁA NR XXXIX/196/2013

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnożyłach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

artykuł nr 4

UCHWAŁA NR XXXIX/195/2013

w sprawie ustalenia opłat za wynajem pomieszczeń szkolnych w gimnazjum, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Czarnożyły

artykuł nr 5

UCHWAŁA NR XXXIX/194/2013

w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 rok