główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr III/9/2014

w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok

artykuł nr 2

Uchwała Nr III/8/2014

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnozyły

artykuł nr 3

Uchwała Nr III/7/2014

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarnożyły

artykuł nr 4

Uchwała Nr III/6/2014

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

artykuł nr 5

Uchwała Nr II/5/2014

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok