Ogłoszenie

o naborze wniosków o sfinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Czarnożyły

Uchwała Nr XLI/207/2014 Rady Gminy Czarnożyły z dnia 24 kwietnia 2014r.

w sprawie przyjęcia regulaminu finansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Czarnożyły