główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr XIII/66/2015

w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok

artykuł nr 2

Uchwała Nr XIII/65/2015

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnożyły

artykuł nr 3

Uchwała Nr XIII/64/2015

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarnożyły

artykuł nr 4

Uchwała Nr XIII/63/2015

w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2015 rok

artykuł nr 5

Uchwała Nr XIII/62/2015

w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości