główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr XXV/139/2016

w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Ludwika Gietyngiera w Łagiewnikach w filię Publicznej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Czarnożyłach

artykuł nr 2

Uchwała Nr XXV/138/2016

w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Wydrzynie w filię Publicznej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Czarnożyłach

artykuł nr 3

Uchwała Nr XXIV/137/2016

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarnożyły

artykuł nr 4

Uchwała Nr XXIV/136/2016

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

artykuł nr 5

Uchwała Nr XXIV/135/2017

zmianiająca uchwałę nr XV/81/2016 Rady Gminy Czarnożyły z dnia 09 marca 2016r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wieluńskiego