Wysokość opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

na podstawie UCHWAŁY  Nr XI/51/2015

Ustala się się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osoby zamieszkującej daną nieruchomość w wysokości:

  •  7 zł, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny;
  • 14 zł, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.