główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr XXXVI/209/2017

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok

artykuł nr 2

Uchwała Nr XXXVI/208/2017

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnożyły

artykuł nr 3

Uchwała Nr XXXVI/207/2017

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

artykuł nr 4

Uchwała Nr XXXVI/206/2017

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Czarnożyły na 2018 rok

artykuł nr 5

Uchwała Nr XXXVI/205/2017

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Czarnożyły na 2018 rok