główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr IV/26/2018

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok

artykuł nr 2

Uchwała Nr IV/25/2018

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnożyły

artykuł nr 3

Uchwała Nr IV/24/2018

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarnożyły

artykuł nr 4

Uchwała Nr IV/23/2018

w sparwie zmiany w budżecie gminy na 2018 rok

artykuł nr 5

Uchwała Nr IV/22/2018

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/241/2018 Rady Gminy Czarnożyły z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie dopłat do taryfy dla zbiorowego odprowadzania ściekóww i zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Czarnożyły