główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr XIX/101/19

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok

artykuł nr 2

Uchwała Nr XIX/100/19

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnożyły

artykuł nr 3

Uchwała Nr XIX/99/19

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wieluńskiego

artykuł nr 4

Uchwała Nr XIX/98/19

zmieniająca Uchwałę Nr XVI/79/19 Rady Gminy Czarnożyły z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami i potrzebami ruchu drogowego na drogach gminnych na terenie Gminy Czarnożyły

artykuł nr 5

Uchwała Nr XIX/97/19

w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2019 rok