główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr XX/105/20

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarnożyły

artykuł nr 2

Uchwała Nr XX/104/20

w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2020 rok

artykuł nr 3

Uchwała Nr XX/103/20

zmieniająca Uchwałę Nr XIX/101/2016 Rady Gminy Czarnożyły z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czarnożyły”

artykuł nr 4

Uchwała Nr XX/102/20

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Czarnożyły