Gminny Ośrodek Kultury w Czarnożyłach

obrazek
Celem Gminnego Ośrodka Kultury jest pozyskiwanie i przygotowywania społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i rekreacyjnym. Prowadzi on wielokierunkową działalność dostosowaną do potrzeb i oczekiwań społecznych oraz własnych możliwości kadrowych, bazowych i finansowych.