obrazek
Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki. Zdrowotnej w Czarnożyłach jest samodzielnym, publicznym zakładem opieki zdrowotnej, udzielającym świadczeń zdrowotnych dla ludności Gminy Czarnożyły oraz mieszkańcom sąsiednich gmin, którzy złożyli deklarację na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Zakład.Do podstawowych zadań Zakładu należy :1. Udzielanie usług leczniczych i zapobiegawczych osobom dorosłym zgłaszającym się do Zakładu i w domu chorego.2. kierowanie chorych do lekarzy specjalistów, do szpitala, do sanatoriów, na badania diagnostyczne oraz zabiegi rehabilitacyjne .3. Sprawowanie czynnej opieki. nad przewlekle i obłożnie chorymi. 4. 0rzekanie o czasowej niezdolności do pracy.5. Udzielanie świadczeń zapobiegawczych. leczniczych dzieciom od 0 do 18 lat / prowadzenie profilaktyki w przedszkolach, szkołach zakładach wychowawczych / .6. Opieka nad kobietą ciężarną.7. Pobieranie materiałów do badań laboratoryjnych.8. Szerzenie oświaty zdrowotnej .9. Prowadzenie dokumentacji chorobowej.10. Udzielanie świadczeń rehabilitacyjnych w Zakładzie w zakresie poradnictwa specjalistycznego i ambulatoryjnych zabiegów rehabilitacyjnych11. Wykonywanie badań diagnostycznych.12. Udzielanie świadczeń ginekologicznych dla kobiet.13. Udzielanie porad ortopedycznych, urologicznych i endokrynologicznychAdres SPZPOZ w Gminie CzarnożyłyCzarnożyły 19198 – 310 CzarnożyłyNr tel. (0xxxx43) 841 – 62 – 22Godziny pracySPZPOZ w Czarnożyłach jest czynny codziennie w godz. 8.00 – 20.00