Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż 28 szt. topoli

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego

Wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w miejscowości Czarnożyły

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego

Docieplenie ścian zewnętrznych , stropodachu warstwą styropianu z wymianą pokrycia dachowego budynku Urzędu Gminy w miejscowości Czarnożyły.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego kanalizacji sanitarnej z przyłączami kanalizacyjnymi i przepompowniami ścieków w miejscowościach Opojowice i Staw

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia na docieplenie ścian budynku

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Docieplenie ścian zewnętrznych warstwą styropianu oraz stropodachu z wymi...

Docieplenie ścian zewnętrznych warstwą styropianu oraz stropodachu z wymianą pokrycia dachowego budynku szkolnego w miejscowości Czarnożyły

Przebudowa pomieszczeń sanitarnych na szatnię oraz wykonanie wentylacji p...

Przebudowa pomieszczeń sanitarnych na szatnię oraz wykonanie wentylacji pomieszczeń w budynku szkolnym

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „ Pełnienie funkcji inspe...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na realizacją zadania pn. "Dobudowa sal lekcyjnych z węzłem sanitarnym w budynku szkolnym"