Ogłoszenie przetargu nieograniczonego

Ogłosznie przetargu nieograniczonego na wykonywanie usług opiekuńczych u klientów GOPS w miejscu ich zamieszkania na terenie gm. Czarnożyły

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

"Projekt budowlano-wykonawczy kanalizacji sanitarnej z przyłączami kanalizacyjnymi i przepompowniami ścieków w miejscowości Raczyn"

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym do 60.000 EURO

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym do 60.000 EURO – na dostawę paliwa (olej opałowy) na sezon grzewczy 2005/2006

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Przebudowa drogi gminnej z budową parkingów w miejscowości Czarnożyły, gmina Czarnożyły, pow. wieluński

Ogłoszenie o wyniku postępowania

„Montaż dźwigu „BDS” dla osób niepełnosprawnych w budynku SPZOZ Czarnożyły”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Montaż dźwigu „BDS” dla osób niepełnosprawnych w budynku SPZOZ w Czarnożyłach

Ogłoszenie o wyniku postepowania

Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami zagrodowymi i przepompowniami ścieków w miejscowości Wydrzyn - Majorat

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad zadaniem inwestycyjnym pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami zagrodowymi i przepompowniami ścieków w miejscowości Wydrzyn – Majorat.”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

"Przebudowa drogi gminnej z budową parkingów w miejscowości Czarnożyły"

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad zadaniem inwestycyjnym pn:. " Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłaczami zagrodowymi oraz przepompowniami ścieków w miejscowości WYDRZYN - MAJORAT"

Protokół postepowania o udzielenie zamówienia

Protokół postepowania o udzielenie zamówienia pn.: "Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn.:"Przebudowa drogi gminnej z budowa parkingów w miejscowości Czarnożyły

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy Czarnożyły

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad zadaniem inwestycyjnym pn.: " Przebudowa drogi gminnej z budową parkinków w miejscowości Czarnożyły"

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłaczami zagrodowymi i przepompowniami ścieków w miejscowości WYDRZYN - MAJORAT

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia

„Budowa drogi gminnej Nr 1506 klasy technicznej D przez miejscowość Emanuelina od km 0+ 034,50 do km 1+ 031,50”.

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Roboty budowlano – remontowe budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Łagiewnikach

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

"Przebudowa drogi gminnej z budową parkingów w miejscowości Czarnożyły"

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Roboty budowlano - remontowe budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Łagiewnikach

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad zadaniem inwestycyjnym pn: " Budowa drogi gminnej Nr 1506 przez miejscowość Emanuelina"

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU " Budowa drogi gminnej Nr 1506 klasy technicznej D przez miejscowość Emanuelina.od km 0+034,50 do km 1+031,50"

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

na wykonywanie usług opiekuńczych u klientów GOPS w miejscu ich zamieszkania na terenie gm. Czarnożyły