Ogłoszenie o zamówienieniu - dostawa

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym do 60.000 EURO – na dostawę paliwa (olej opałowy) na sezon grzewczy 2006/2007.

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Docieplenie stropodachu ze zmianą pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w miejscowości Czarnożyły.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - robota budowlana

“ Docieplenie stropodachu ze zmianą pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w miejscowości Czarnożyły

Ogłoszenie o wyniku postępowania

“Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Opojowice”

Ogłoszenie o wyniku postępowania

“Przebudowa drogi gminnej Czarnożyły – Michałków od km 0+000 do km 2+076 – długość 2076 mb – I etap od km 0+000 do km 1+085.”

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawy

Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Opojowice

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - robota budowlana

Przebudowa drogi gminnej Czarnożyły - Michałków od km 0+000 do km 2+076 - długość 2 076 mb - I etap od km 0+000 do km 1+085

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

“Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami zagrodowymi,przepompowniami ścieków w miejscowości Opojowice-Staw – I etap miejscowość Opojowice.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

w sprawie : Adaptacja poddasza ze zmianą sposobu użytkowania na cele edukacyjne – Publiczna Szkoła Podstawowa w Wydrzynie, gmina Czarnożyły.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Przebudowa drogi gminnej Nr 117456E Wydrzyn - Gromadzice o długości łącznej 293 mb w miejscowości Wydrzyn Odcinek od km 0 + 000 do km 0 + 293

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad zadaniem inwestycyjnym pn.: " Przebudowa drogi gminnej Nr 1502 w miejscowości Czarnożyły - Parcela."

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

„Przebudowa drogi gminnej Nr 1502 Czarnożyły-Parcela o długości łącznej 1289,50 mb, odcinek I – km 0+000 – 0+912,50 mb., odcinek II – km 0+ 028 – 0 + 405,00 mb”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Przedmiot zamówienia: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad zadaniem inwestycyjnym pn:. " Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłaczami zagrodowymi, przepompowniami ścieków w miejscowości Opojowice-Staw - I etap miejscowość Opojowice"

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Przedmiot zamówienia: Adaptacja poddasza ze zmianą sposobu użytkowania na cele edukacyjne - Publiczna Szkoła Podstawowa w Wydrzynie, gmina Czarnożyły

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Przedmiot zamówienia: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad zadaniem inwestycyjnym pn: " Przebudowa drogi gminnej Nr 1502 w miejscowości Czarnożyły - Parcela"

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Przedmiot zamówienia: Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłaczami zagrodowymi, przepompowniami ścieków w miejscowości Opojowice - Staw - I etap miejscowość Opojowice

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Przebudowa drogi gminnej Nr 1502 Czarnożyły - Parcela o długości łącznej 1.289,50 mb Odcinek I - km 0 + 000 - 0 + 912,50 mb., Odcinek II - km 0 + 028 - 0 + 405,00 mb