OGŁOSZENIE O PRZETARGU

1. Sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy położonej we wsi Wydrzyn, 2. Sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy położonej we wsi Staw

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy położonej we wsi Staw, oznaczonej numerem 325/2 o powierzchni 0,2448 ha

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Przebudowa dróg wewnętrznych, rolniczych dojazdowych do pól w miejscowości Czarnożyły na działkach nr ewid. 860/1 i 860/3

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Przebudowa dróg wewnętrznych, rolniczych dojazdowych do pól w miejscowości Czarnożyły na działkach o nr ewid. 860/1 i 860/3

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Remont drogi gminnej w miejscowości Wydrzyn.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Nazwa zadania:" Remont drogi gminnej w miejscowości Wydrzyn ".

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków mieszkalnych i tranzytowymi przepompowniami ścieków miejscowości Raczyn-Wydrzyn

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków mieszkalnych i tranzytowymi przepompowniami ścieków miejscowości Raczyn-Wydrzyn

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków mieszkalnych i tranzytowymi przepompowniami ścieków miejscowości Raczyn-Wydrzyn.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków mieszkalnych i tranzytowymi przepompowniami ścieków w miejscowości Raczyn - Wydrzyn