Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach Łagiewniki- Czarnożyły

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach Łagiewniki- Czarnożyły

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Przedmiot zamówienia: ”Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej w miejscowości Czarnożyły „

INFORMACJA - WSZYSCY WYKONAWCY

dotyczy: przetarg nieograniczony na budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej w miejscowości Czarnożyły- znak postępowania:IW/ZP.341-3/09

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum w Czarnożyłach

Unieważnienie przetargu nieograniczonego

Dowóz młodzieży do szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy Czarnożyły

Informacja - Wszyscy wykonawcy

„Budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej w miejscowości Czarnożyły”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 „Budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej w miejscowości Czarnożyły”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 Dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy Czarnożyły

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Zakup nowego średniego samochodu  pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnożyłach

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zakup nowego średniego samochodu  pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnożyłach

Ogłoszenie o wyniku postępowania

  Przebudowa dróg gminnych i rolniczych dojazdowych do pól w miejscowości Kąty, Raczyn, Gromadzice i Łagiewniki

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zakup nowego średniego samochodu  pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnożyłach

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Przebudowa dróg gminnych i rolniczych dojazdowych do pól w miejscowości Kąty, Raczyn, Gromadzice i Łagiewniki

MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Przetarg na przebudowę dróg gminnych i rolniczych dojazdowych do gruntów rolnych zlokalizowanych w miejscowościach Kąty, Raczyn, Gromadzice i Łagiewniki.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Przebudowa dróg gminnych i rolniczych dojazdowych do pól w miejscowości Kąty, Raczyn, Gromadzice i Łagiewniki.