główna zawartość
artykuł nr 1

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy na podstawie KW SR1W/00082215/5

artykuł nr 2

Informacja dla wykonawców o wyborze...

do przetargu „Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 2.000.000 zł PLN w tym: na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Czarnożyły w roku 2010 w wysokości 1.000.000 zł PLN oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1.000.000 zł PLN”

artykuł nr 3

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ

do przetargu „Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 2.000.000 zł PLN w tym: na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Czarnożyły w roku 2010 w wysokości 1.000.000 zł PLN oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1.000.000 zł PLN”

artykuł nr 4

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ

do przetargu „Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 2.000.000 zł PLN w tym: na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Czarnożyły w roku 2010 w wysokości 1.000.000 zł PLN oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1.000.000 zł PLN”

artykuł nr 5

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 2.000.000 zł PLN w tym: na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Czarnożyły w roku 2010 w wysokości 1.000.000 zł PLN oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1.000.000 zł PLN