OGŁOSZENIE O PRZETARGU

sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy na podstawie KW SR1W/00082215/5

Informacja dla wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty.

do przetargu „Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 2.000.000 zł PLN w tym: na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Czarnożyły w roku 2010 w wysokości 1.000.000 zł PLN oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1.000.000 zł PLN”

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ

do przetargu „Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 2.000.000 zł PLN w tym: na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Czarnożyły w roku 2010 w wysokości 1.000.000 zł PLN oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1.000.000 zł PLN”

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ

do przetargu „Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 2.000.000 zł PLN w tym: na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Czarnożyły w roku 2010 w wysokości 1.000.000 zł PLN oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1.000.000 zł PLN”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 2.000.000 zł PLN w tym: na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Czarnożyły w roku 2010 w wysokości 1.000.000 zł PLN oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1.000.000 zł PLN

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Docieplenie (termomodernizacja) Budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Czarnożyłach

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Docieplenie (termomodernizacja) i remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Czarnożyłach

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Docieplenie ( termomodernizacja ) Budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Czarnożyłach

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Remont drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych Czarnożyły-Majorat-Kol. Staw wraz z remontem zjazdu z drogi powiatowej Nr 4545" – I etap

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Docieplenie ( termomodernizacja ) Budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Czarnożyłach”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Remont drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych Czarnożyły-Majorat-Kol. Staw wraz z remontem zjazdu z drogi powiatowej Nr 4545" – I etap