główna zawartość
artykuł nr 1

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 814.605 zł PLN na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Czarnożyły w roku 2011

artykuł nr 2

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 814.605 zł PLN na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Czarnożyły w roku 2011

artykuł nr 3

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

„Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 1.200.000 zł PLN w tym: na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Czarnożyły w roku 2011 w wysokości 350.000 zł PLN oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 850.000 zł PLN”

artykuł nr 4

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Remont i przebudowa budynku OSP w Opojowicach

artykuł nr 5

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

„Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 1.200.000 zł PLN w tym: na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Czarnożyły w roku 2011 w wysokości 350.000 zł PLN oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 850.000 zł PLN”