Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 814.605 zł PLN na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Czarnożyły w roku 2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 814.605 zł PLN na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Czarnożyły w roku 2011

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

„Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 1.200.000 zł PLN w tym: na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Czarnożyły w roku 2011 w wysokości 350.000 zł PLN oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 850.000 zł PLN”

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Remont i przebudowa budynku OSP  w Opojowicach

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

„Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 1.200.000 zł PLN w tym: na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Czarnożyły w roku 2011 w wysokości 350.000 zł PLN oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 850.000 zł PLN”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Remont i przebudowa budynku OSP  w Opojowicach

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dowóz dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Czarnożyły w roku szkolnym 2011/2012 i 2012/2013

Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dowóz dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Czarnożyły w roku szkolnym 2011/2012 i 2012/2013”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dowóz dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Czarnożyły w roku szkolnym 2011/2012 i 2012/2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie gminy Czarnożyły

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Konserwację rowów melioracyjnych na terenie gminy Czarnożyły

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie gminy Czarnożyły

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Remont drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Łagiewniki wraz z remontem zjazdu z drogi powiatowej Nr 4545E

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Remont drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Łagiewniki wraz z remontem zjazdu z drogi powiatowej Nr 4545E

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przebudowa stacji uzdatniania wody w Czarnożyłach

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przebudowa stacji uzdatniania wody w Czarnożyłach

Wyjaśnienie nr 2 do SIWZ

Przebudowa stacji uzdatniania wody w Czarnożyłach.

Zmiana nr 1 SIWZ

Przebudowa stacji uzdatniania wody w Czarnożyłac

Wyjaśnienie nr 1 do SIWZ

Przebudowa stacji uzdatniania wody w Czarnożyłach

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Przebudowa stacji uzdatniania wody w Czarnożyłach