Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego

przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy na podstawie KW SR1W/00045233/6

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Czarnożyły oraz podległych obiektów i infrastruktury

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

  Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Czarnożyły oraz podległych obiektów i infrastruktury

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Remont drogi  gminnej wewnętrznej w miejscowości Łagiewniki

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

  Remont drogi  gminnej wewnętrznej w miejscowości Łagiewniki

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Czarnożyły oraz podległych obiektów i infrastruktury

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 1.000.000 zł PLN na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów

Wyjaśnienia nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 1.000.000 zł PLN na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 1.000.000 zł PLN na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Remont drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Raczyn (Hubicze) oraz remont drogi gminnej wewnętrznej, dojazdowej do posesji i gruntów rolnych w miejscowości Opojowice

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

"Remont drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Raczyn (Hubicze) oraz remont drogi gminnej wewnętrznej, dojazdowej do posesji i gruntów rolnych w miejscowości Opojowice"

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompownią ścieków w miejscowości Kąty oraz budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i tranzytowymi przepompowniami ścieków w miejscowościach Leniszki, Emanuelina i Czarnożyły.

Wyjaśnienia nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompownią ścieków w miejscowości Kąty oraz budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i tranzytowymi przepompowniami ścieków w miejscowościach Leniszki, Emanuelina i Czarnożyły.

Wyjaśnienia nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompownią ścieków w miejscowości Kąty oraz budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i tranzytowymi przepompowniami ścieków w miejscowościach Leniszki, Emanuelina i Czarnożyły.

Zmiana nr 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompownią ścieków w miejscowości Kąty oraz budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i tranzytowymi przepompowniami ścieków w miejscowościach Leniszki, Emanuelina i Czarnożyły.

Wyjaśnienia nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompownią ścieków w miejscowości Kąty oraz budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i tranzytowymi przepompowniami ścieków w miejscowościach Leniszki, Emanuelina i Czarnożyły.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompownią ścieków w miejscowości Kąty oraz budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i tranzytowymi przepompowniami ścieków w miejscowościach Leniszki, Emanuelina i Czarnożyły.