Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Czarnożyły oraz podległych obiektów i infrastruktury

Modyfikacja SIWZ

Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Czarnożyły oraz podległych obiektów i infrastruktury

Wyjaśnienia do SIWZ

Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Czarnożyły oraz podległych obiektów i infrastruktury

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Czarnożyły oraz podległych obiektów i infrastruktury 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 660.000 zł PLN z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Czarnożyły oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 660.000 zł PLN z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Czarnożyły oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dowóz dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Czarnożyły w roku szkolnym 2013/2014 oraz 2014/2015

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Termomodernizacja budynku Koła Łowieckiego w Leniszkach.

Ogłoszenie o zamówieniu

Termomodernizacja budynku Koła Łowieckiego w Leniszkach.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do pól w miejscowości Wydrzyn

Ogłoszenie o zamówieniu

Dowóz dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Czarnożyły w roku szkolnym 2013/2014 oraz 2014/2015

Ogłoszenie o zamówieniu

Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do pól w miejscowości Wydrzyn

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do pól w miejscowości Czarnożyły na działce nr 115

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Czarnożyły

Wyjaśnienie nr 1

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Czarnożyły

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do pól w miejscowości Czarnożyły

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Czarnożyły

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Rozbudowa istniejącego budynku Publicznej Szkoły Podstawowej o część dydaktyczną

Wyjaśnienie nr 1

Do SIWZ zadania pn.: Rozbudowa istniejącego budynku Publicznej Szkoły Podstawowej o część dydaktyczną

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Rozbudowa istniejącego budynku Publicznej Szkoły Podstawowej o część dydaktyczną

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Budowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej w miejscowości  Czarnożyły w ramach inwestycji pn.: „ Teren rekreacyjny w  Czarnożyłach.

Wyjaśnienie nr 4

Budowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej w miejscowości  Czarnożyły w ramach inwestycji pn.: „ Teren rekreacyjny w  Czarnożyłach.

Wyjaśnienie nr 3

Budowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej w miejscowości  Czarnożyły w ramach inwestycji pn.: „ Teren rekreacyjny w  Czarnożyłach.

Wyjaśnienie nr 2

Budowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej w miejscowości  Czarnożyły w ramach inwestycji pn.: „ Teren rekreacyjny w  Czarnożyłach.

Wyjaśnienie nr 1

Budowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej w miejscowości  Czarnożyły w ramach inwestycji pn.: „ Teren rekreacyjny w  Czarnożyłach.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Budowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej w miejscowości  Czarnożyły w ramach inwestycji pn.: „ Teren rekreacyjny w  Czarnożyłach.