Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla GMINY CZARNOŻYŁY oraz podległych obiektów i infrastruktury

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Czarnożyły

Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu publicznych oraz modyfikacja treści...

Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla GMINY CZARNOŻYŁY oraz podległych obiektów i infrastruktury

Wyjaśnienia do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla GMINY CZARNOŻYŁY oraz podległych obiektów i infrastruktury

Wyjaśnienie Nr 1 do SIWZ

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Czarnożyły

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Rozbudowa drogi gminnej Nr 117456E Wydrzyn - Gromadzice w miejscowości Wydrzyn. - I etap

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Czarnożyły

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Rozbudowa drogi gminnej Nr 117456E Wydrzyn - Gromadzice w miejscowości Wydrzyn. - I etap

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla GMINY CZARNOŻYŁY oraz podległych obiektów i infrastruktury

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY CZARNOŻYŁY

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Rozbudowa drogi gminnej Nr 117456E Wydrzyn - Gromadzice w miejscowości Wydrzyn. - I etap

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Organizacja placów zabaw (dostawa i montaż urządzeń) w ramach projektu Europejskie przedszkola w Gminie Czarnożyły Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowanego w Oddziałach Przedszkolnych w Gminie Czarnożyły

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Opojowice działka o nr ewid. 252 i w miejscowości Wydrzyn działka o nr ewid. 847.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Europejskie Przedszkola w Gminie Czarnożyły

Ogłoszenie o zamówieniu

Organizacja placów zabaw (dostawa i montaż urządzeń) w ramach projektu Europejskie przedszkola w Gminie Czarnożyły Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowanego w Oddziałach Przedszkolnych w Gminie Czarnożyły

Ogłoszenie o zamówieniu

Europejskie Przedszkola w Gminie Czarnożyły

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Europejskie Przedszkola w Gminie Czarnożyły

Zmiana do SIWZ

Europejskie Przedszkola w Gminie Czarnożyły

Ogłoszenie o zamówieniu

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wydrzyn – działka o nr ewid. 847 oraz przebudowa drogi gminnej w miejscowości Opojowice-Wydrzyn działki o nr ewid. 252 i 847

Europejskie przedszkola w Gminie Czarnożyły

Zakup wraz z dostawą mebli, wyposażenia wypoczynkowego, sprzętu elektronicznego ICT z oprogramowaniem, audiowizualnego, tablic interaktywnych, kserokopiarek, sprzętu AGD, pomocy dydaktycznych i zabawek edukacyjnych, artykułów plastycznych oraz zakup i montaż rolet okiennych, wyposażenia szatni, zabudowy kaloryferów w ramach projektu „Europejskie  przedszkola w Gminie Czarnożyły” Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowaneg...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Czarnożyły

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej, dojazdowej do gruntów rolnych wraz z przebudową wjazdu na drogę powiatową Nr 4545E w miejscowości Staw

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Czarnożyły

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

Zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy w Czarnożyłach

Wyjaśnienia nr 2 do SIWZ

Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej, dojazdowej do gruntów rolnych wraz z przebudową wjazdu na drogę powiatową Nr 4545E w miejscowości Staw

Wyjaśnienie nr 1 do SIWZ

Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej, dojazdowej do gruntów rolnych wraz z przebudową wjazdu na drogę powiatową Nr 4545E w miejscowości Staw

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przebudowa placów parkingowych publicznych w centrum miejscowości  Czarnożyły.

Zmiana nr 1 do SIWZ

Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej, dojazdowej do gruntów rolnych wraz z przebudową wjazdu na drogę powiatową Nr 4545E w miejscowości Staw

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej, dojazdowej do gruntów rolnych wraz z przebudową wjazdu na drogę powiatową Nr 4545E w miejscowości Staw

Wyjaśnienie nr 1 do SIWZ

Przebudowa placów parkingowych publicznych w centrum miejscowości  Czarnożyły.

Ogłoszenie o zamówieniu

Zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy w Czarnożyłach

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

„Przebudowa placów parkingowych publicznych w centrum miejscowości  Czarnożyły.”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Remont Domu Ludowo-Strażackiego w Wydrzynie.

Zmiana nr 1 do SIWZ

Remont Domu Ludowo-Strażackiego w Wydrzynie.

Wyjaśnienie nr 2 do SIWZ

Remont Domu Ludowo-Strażackiego w Wydrzynie.

Wyjaśnienie nr 1 do SIWZ

Remont Domu Ludowo-Strażackiego w Wydrzynie.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Remont Domu Ludowo-Strażackiego w Wydrzynie.