główna zawartość
artykuł nr 1

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla GMINY CZARNOŻYŁY oraz podległych obiektów i infrastruktury

artykuł nr 2

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Czarnożyły

artykuł nr 3

Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu...

Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla GMINY CZARNOŻYŁY oraz podległych obiektów i infrastruktury

artykuł nr 4

Wyjaśnienia do treści Specyfikacji Istotnych...

Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla GMINY CZARNOŻYŁY oraz podległych obiektów i infrastruktury

artykuł nr 5

Wyjaśnienie Nr 1 do SIWZ

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Czarnożyły