główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie

o otwartym naborze partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałania XI.1.2 Kształcenie ogólne

artykuł nr 2

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Czarnożyły oraz podległych obiektów i infrastruktury w 2016 r.

artykuł nr 3

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków...

Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Czarnożyły oraz podległych obiektów i infrastruktury w 2016 r.

artykuł nr 4

Wyjaśnienia do treści Specyfikacji Istotnych...

Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Czarnożyły oraz podległych obiektów i infrastruktury w 2016 r.

artykuł nr 5

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Czarnożyły oraz podległych obiektów i infrastruktury w 2016 r.