Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Czarnożyły oraz jednostek organizacyjnych i infrastruktury w 2017r.

Informacja z otwarcia ofert

 Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Czarnożyły oraz jednostek organizacyjnych i infrastruktury w 2016r.

Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Czarnożyły oraz jednostek organizacyjnych i infrastruktury w 2016r. 

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Czarnożyły oraz jednostek organizacyjnych i infrastruktury w 2017 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Budowa chodnika jednostronnego z przebudowa drogi gminnej nr 117457E na odcinku Czarnożyły - Wydrzyn

Informacja z otwarcia ofert

 Budowa chodnika jednostronnego z przebudowa drogi gminnej nr 117457E na odcinku Czarnożyły - Wydrzyn

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 Rozbudowa i przebudowa Gminnej oczyszczalni ścieków w Czarnożyłach

Informacja z otwarcia ofert

  Rozbudowa i przebudowa Gminnej oczyszczalni ścieków w Czarnożyłach 

Wyjaśnienia nr 2 do SIWZ

 Rozbudowa i przebudowa Gminnej oczyszczalni ścieków w Czarnożyłach 

Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ

 Rozbudowa i przebudowa Gminnej oczyszczalni ścieków w Czarnożyłach 

Ogłoszenie o zamówieniu

 Budowa chodnika jednostronnego z przebudowa drogi gminnej nr 117457E na odcinku Czarnożyły - Wydrzyn

Ogłoszenie o zamówieniu

 Rozbudowa i przebudowa Gminnej oczyszczalni ścieków w Czarnożyłach

Zawiadomienie o wyniku postępowania

 Rozbudowa i przebudowa Gminnej oczyszczalni ścieków w Czarnożyłach 

Informacja z otwarcia ofert

 Rozbudowa i przebudowa Gminnej oczyszczalni ścieków w Czarnożyłach

Informacja o zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Rozbudowa i przebudowa Gminnej oczyszczalni ścieków w Czarnożyłach

Wyjaśnienia nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Rozbudowa i przebudowa Gminnej oczyszczalni ścieków w Czarnożyłach

Wyjaśnienia nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 Rozbudowa i przebudowa Gminnej oczyszczalni ścieków w Czarnożyłach

Informacja o zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 Rozbudowa i przebudowa Gminnej oczyszczalni ścieków w Czarnożyłach

Wyjaśnienia nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 Rozbudowa i przebudowa Gminnej oczyszczalni ścieków w Czarnożyłach

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Rozbudowa i przebudowa Gminnej oczyszczalni ścieków w Czarnożyłach

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dowóz dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Czarnożyły w roku szkolnym 2016/2017

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Czarnożyły - Belców

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 Dowóz dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Czarnożyły w roku szkolnym 2016/2017

Informacja Komisji Konkursowej

o wyłonieniu Partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014- 2020 Oś Priorytetowa XI, Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałanie XI.1.2 Kształcenie ogólne.

Ogłoszenie o zamówieniu

 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Czarnożyły - Belców

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY CZARNOŻYŁY

Ogłoszenie

 o otwartym naborze partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałanie XI.1.2 Kształcenie ogólne.

Ogłoszenie o zamówieniu

 ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY CZARNOŻYŁY

Ogłoszenie o zamówieniu

 ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY CZARNOŻYŁY

Ogłoszenie o zamówieniu

 ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY CZARNOŻYŁY

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 Termomodernizacja budynku Oddziału Przedszkolnego w Raczynie

Ogłoszenie o zamówieniu

 Termomodernizacja budynku Oddziału Przedszkolnego w Raczynie

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przebudowa dróg dojazdowych do pól w miejscowości Łagiewniki - Tyranów – etap II oraz w miejscowości Gromadzice-Murowaniec 

Wyjaśnienie nr 2 do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Przebudowa dróg dojazdowych do pól w miejscowości Łagiewniki - Tyranów – etap II oraz w miejscowości Gromadzice-Murowaniec

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Przebudowa dróg dojazdowych do pól w miejscowości Łagiewniki - Tyranów – etap II oraz w miejscowości Gromadzice-Murowaniec

Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu

Przebudowa dróg dojazdowych do pól w miejscowości Łagiewniki - Tyranów – etap II oraz w miejscowości Gromadzice-Murowaniec

Wyjaśnienia nr 1 do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Przebudowa dróg dojazdowych do pól w miejscowości Łagiewniki - Tyranów – etap II oraz w miejscowości Gromadzice-Murowaniec

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Przebudowa dróg dojazdowych do pól w miejscowości Łagiewniki - Tyranów – etap II oraz w miejscowości Gromadzice-Murowaniec

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Kąty i Czarnożyły

Ogłoszenie o zamówieniu

Przebudowa dróg dojazdowych do pól w miejscowości Łagiewniki - Tyranów - etap II oraz w miejscowości Gromadzice-Murowaniec

Wyjaśnienia nr 2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Kąty i Czarnożyły 

Wyjaśnienia nr 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Kąty i Czarnożyły 

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Kąty i Czarnożyły

Ogłoszenie o zamówieniu

Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Kąty i Czarnożyły

Informacja Komisji Konkursowej

 o wyłonieniu Partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014- 2020 Oś Priorytetowa XI, Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałania XI.1.2 Kształcenie ogólne.