Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Czarnożyły oraz jednostek organizacyjnych i infrastruktury w 2018 r.  

Informacja z otwarcia ofert

Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Czarnożyły oraz jednostek organizacyjnych i infrastruktury w 2018 r. 

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Czarnożyły oraz jednostek organizacyjnych i infrastruktury w 2018 r.

Wyjaśnienia do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Czarnożyły oraz jednostek organizacyjnych i infrastruktury w 2018 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

 Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Czarnożyły oraz jednostek organizacyjnych i infrastruktury w 2018 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 Dowóz dzieci i młodzieży z terenu Gminy Czarnożyły do  szkół prowadzonych przez Gminę Czarnożyły w roku szkolnym 2017/2018

Informacja z otwarcia ofert

 Dowóz dzieci i młodzieży z terenu Gminy Czarnożyły do  szkół prowadzonych przez Gminę Czarnożyły w roku szkolnym 2017/2018

Ogłoszenie o zamówieniu

Dowóz dzieci i młodzieży z terenu Gminy Czarnożyły do  szkół prowadzonych przez Gminę Czarnożyły w roku szkolnym 2017/2018

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wyposażenie dwóch nowoczesnych pracowni komputerowych w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Czarnożyłach w ramach projektu pn.: „ Podniesienie jakości edukacji w Gminie Czarnożyły”

Informacja z otwarcia ofert

 Wyposażenie dwóch nowoczesnych pracowni komputerowych w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Czarnożyłach w ramach projektu pn.: „ Podniesienie jakości edukacji w Gminie Czarnożyły”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 Rozbudowa drogi gminnej Nr 117456E Wydrzyn-Gromadzice  w miejscowości Wydrzyn od km. 0+448,50 do km 1+225,00 – długość 776,50 mb. 

Informacja o zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 Wyposażenie dwóch nowoczesnych pracowni komputerowych w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Czarnożyłach w ramach projektu pn.: „ Podniesienie jakości edukacji w Gminie Czarnożyły”

Wyjaśnienie nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 Wyposażenie dwóch nowoczesnych pracowni komputerowych w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Czarnożyłach w ramach projektu pn.: „ Podniesienie jakości edukacji w Gminie Czarnożyły”

Ogłoszenie o zamówieniu

 Wyposażenie dwóch nowoczesnych pracowni komputerowych w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Czarnożyłach w ramach projektu pn.: „ Podniesienie jakości edukacji w Gminie Czarnożyły”

Informacja z otwarcia ofert

 Rozbudowa drogi gminnej Nr 117456E Wydrzyn-Gromadzice  w miejscowości Wydrzyn od km. 0+448,50 do km 1+225,00 – długość 776,50 mb. 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Czarnożyły. 

Ogłoszenie o zamówieniu

 Rozbudowa drogi gminnej Nr 117456E Wydrzyn-Gromadzice  w miejscowości Wydrzyn od km. 0+448,50 do km 1+225,00 – długość 776,50 mb.

Informacja z otwarcia ofert

 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Czarnożyły.

Ogłoszenie o zamówieniu

 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Czarnożyły.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej  w miejscowości Czarnożyły na działkach o nr ewid. 291, 292, 310, 317 oraz  Czarnożyły - Kresy o nr ewid. 616 

Informacja z otwarcia ofert

 Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej  w miejscowości Czarnożyły na działkach o nr ewid. 291, 292, 310, 317 oraz  Czarnożyły - Kresy o nr ewid. 616

Ogłoszenie o zamówieniu

 Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej  w miejscowości Czarnożyły na działkach o nr ewid. 291, 292, 310, 317 oraz  Czarnożyły - Kresy o nr ewid. 616