Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Opojowice na działkach o nr ewid. 78/15; 251; 76/2; 77/2

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 Zakup energii elektrycznej dla Gminy Czarnożyły oraz podległych jednostek w roku 2019

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 Zakup lekkiego samochodu pożarniczego do ratownictwa drogowego, chemicznego i ekologicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnożyłach

Informacja z otwarcia ofert

 Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Opojowice na działkach o nr ewid. 78/15; 251; 76/2; 77/2

Informacja z otwarcia ofert

 Zakup lekkiego samochodu pożarniczego do ratownictwa drogowego, chemicznego i ekologicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnożyłach

Ogłoszenie o zamówieniu

 Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Opojowice na działkach o nr ewid. 78/15; 251; 76/2; 77/2

Informacja z otwarcia ofert

 Zakup energii elektrycznej dla Gminy Czarnożyły oraz podległych jednostek w roku 2019

Wyjaśnienia do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 Zakup energii elektrycznej dla Gminy Czarnożyły oraz podległych jednostek w roku 2019

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Raczynie, gm. Czarnożyły

Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu publicznym oraz modyfikacja treści ...

 Zakup lekkiego samochodu pożarniczego do ratownictwa drogowego, chemicznego i ekologicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnożyłach

Ogłoszenie o zamówieniu

 Zakup energii elektrycznej dla Gminy Czarnożyły oraz podległych jednostek w roku 2019

Informacja z otwarcia ofert

Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Raczynie, gm. Czarnożyły

Ogłoszenie o zamówieniu

Zakup lekkiego samochodu pożarniczego do ratownictwa drogowego, chemicznego i ekologicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnożyłach

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Raczynie, gm. Czarnożyły

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dowóz dzieci i młodzieży z terenu Gminy Czarnożyły do szkół prowadzonych przez Gminę Czarnożyły w roku szkolnym 2018/2019

Informacja z otwarcia ofert

 Dowóz dzieci i młodzieży z terenu Gminy Czarnożyły do szkół prowadzonych przez Gminę Czarnożyły w roku szkolnym 2018/2019

Ogłoszenie o zamówieniu

Dowóz dzieci i młodzieży z terenu Gminy Czarnożyły do szkół prowadzonych przez Gminę Czarnożyły w roku szkolnym 2018/2019

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 Dowóz dzieci i młodzieży z terenu Gminy Czarnożyły do szkół prowadzonych przez Gminę Czarnożyły w roku szkolnym 2018/2019

Ogłoszenie o zamówieniu

 Dowóz dzieci i młodzieży z terenu Gminy Czarnożyły do szkół prowadzonych przez Gminę Czarnożyły w roku szkolnym 2018/2019

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowości Gromadzice i Stawek - etap I 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W GMINIE CZARNOŻYŁY

Informacja z otwarcia ofert

Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowości Gromadzice i Stawek - etap I 

Ogłoszenie o zamówieniu

 Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowości Gromadzice i Stawek - etap I

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przebudowa budynku zlewni mleka wraz ze sposobem użytkowania na pomieszczenie magazynowo socjalne w miejscowości Czarnożyły

Informacja z otwarcia ofert

 WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W GMINIE CZARNOŻYŁY

Informacja z otwarcia ofert

Przebudowa budynku zlewni mleka wraz ze sposobem użytkowania na pomieszczenie magazynowo socjalne w miejscowości Czarnożyły

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przebudowa drogi gminnej nr 117451 oraz 117454 w miejscowości Kąty - Gmina Czarnożyły

Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu publicznym oraz modyfikacja treści ...

  WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W GMINIE CZARNOŻYŁY

Wyjaśnienia nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

  WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W GMINIE CZARNOŻYŁY

Ogłoszenie o zamówieniu

Przebudowa budynku zlewni mleka wraz ze sposobem użytkowania na pomieszczenie magazynowo socjalne w miejscowości Czarnożyły

Wyjaśnienia nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W GMINIE CZARNOŻYŁY

Wyjaśnienia do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W GMINIE CZARNOŻYŁY

Informacja z otwarcia ofert

 Przebudowa drogi gminnej nr 117451 oraz 117454 w miejscowości Kąty - Gmina Czarnożyły

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 Przebudowa dróg gminnych  w miejscowości Raczyn i Staw – Gmina Czarnożyły 

Ogłoszenie o zamówieniu

 Przebudowa drogi gminnej nr 117451 oraz 117454 w miejscowości Kąty - Gmina Czarnożyły 

Ogłoszenie o zamówieniu

 WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W GMINIE CZARNOŻYŁY

Ogłoszenie o zamówieniu

 WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W GMINIE CZARNOŻYŁY

Informacja z otwarcia ofert

Przebudowa dróg gminnych  w miejscowości Raczyn i Staw – Gmina Czarnożyły 

Wyjaśnienia nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Przebudowa dróg gminnych  w miejscowości Raczyn i Staw – Gmina Czarnożyły 

Ogłoszenie o zamówieniu

 Przebudowa dróg gminnych  w miejscowości Raczyn i Staw – Gmina Czarnożyły