Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Czarnożyły na działce nr ewid. 292

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przebudowa drogi gminnej nr 117103E Biała Parcela gr. Gminy Biała - Łagiewniki w miejscowości Łagiewniki na działce o nr ewid. 98/1

Informacja z otwarcia ofert

Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Czarnożyły na działce nr ewid. 292

Informacja z otwarcia ofert

Przebudowa drogi gminnej nr 117103E Biała Parcela gr. Gminy Biała - Łagiewniki w miejscowości Łagiewniki na działce o nr ewid. 98/1

Wyjaśnienia do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Przebudowa drogi gminnej nr 117103E Biała Parcela gr. Gminy Biała - Łagiewniki w miejscowości Łagiewniki na działce o nr ewid. 98/1

Ogłoszenie o zamówieniu

Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Czarnożyły na działce nr ewid. 292

Ogłoszenie o zamówieniu

Przebudowa drogi gminnej nr 117103E Biała Parcela gr. Gminy Biała - Łagiewniki w miejscowości Łagiewniki na działce o nr ewid. 98/1