główna zawartość
artykuł nr 1

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

"Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 2.765.000 zł"

artykuł nr 2

Ogłoszenie o zamówieniu

Przebudowa drogi gminnej nr 117456E Wydrzyn - Gromadzice w miejscowości Wydrzyn na działce ewid. nr 376 - etap III

artykuł nr 3

Informacja z otwarcia ofert

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 2 765 000 zł

artykuł nr 4

Wyjaśnienia do treści Specyfikacji Istotnych...

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 2 765 000 zł

artykuł nr 5

Ogłoszenie o zamówieniu

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 2 765 000 zł