główna zawartość
artykuł nr 1

Wydawanie odpisów zupełnych i skróconych aktów stanu cywilnego

 

Urząd Gminy Czarnożyły

98-310 Czarnożyły 48

1

Nazwa usługi

Wydawanie odpisów zupełnych i skróconych aktów stanu cywilnego

2

Stanowisko pracownika odpowiedzialnego za prowadzenie i niepozałatwiane sprawy, miejsce składania dokumentów

Inspektor ds obywatelskich, gospodarki lokalami oraz prowadzenia akt stanu cywilnego

Edyta Łebek- pokój nr 10

Tel : (0-43) 84-16-802

3

Wymagane dokumenty

- Wniosek o wydanie dokumentów (dostępny w USC)

- Dowód tożsamości (do wglądu)

4

Opłaty skarbowe

- odpis zupełny 33 zł

- odpis skrócony 22 zł

5

Termin załatwienia sprawy

niezwłocznie

6

Tryb odwoławczy

brak

7

Podstawa prawna

Art. 79-83 Prawo o aktach stanu cywilnego Ustawa z dnia 29 września 1986r (Dz.U. z 2011r.  Nr 212, poz.1264)

8

Uwagi

Brak