Wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą

 

Urząd Gminy Czarnożyły

98-310 Czarnożyły 48

1

Nazwa usługi

Wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą

2

Stanowisko pracownika odpowiedzialnego za prowadzenie i niepozałatwiane sprawy, miejsce składania dokumentów

Inspektor ds obywatelskich, gospodarki lokalami oraz prowadzenia akt stanu cywilnego

Edyta Łebek- pokój nr 10

Tel : (0-43) 84-16-802

3

Wymagane dokumenty

- Wniosek o wydanie zaświadczenia

- Zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa

- Odpis aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu w zależności od stanu cywilnego

- W przypadku niepełnoletności postanowienie sądowe o zezwoleniu na zawarcie małżeństwa

4

Opłaty skarbowe

wydanie zaświadczenia: 38zł.

5

Termin załatwienia sprawy

niezwłocznie

6

Tryb odwoławczy

brak

7

Podstawa prawna

Art. 71 Prawo o aktach stanu cywilnego Ustawa z dnia 29 września 1986r (Dz.U. z 2011 r.  Nr 212, poz. 1264)

8

Uwagi

Brak