główna zawartość
artykuł nr 1

Sporządzenie i wydanie aktu zgonu

 

Urząd Gminy Czarnożyły

98-310 Czarnożyły 48

1

Nazwa usługi

Sporządzenie aktu zgonu

2

Stanowisko pracownika odpowiedzialnego za prowadzenie i niepozałatwiane sprawy, miejsce składania dokumentów

Inspektor ds obywatelskich, gospodarki lokalami oraz prowadzenia akt stanu cywilnego

Edyta Łebek- pokój nr 10

Tel : (0-43) 84-16-802

3

Wymagane dokumenty

-Karta zgonu - zaświadczenie lekarskie

-Dowód osobisty osoby zmarłej

-Dokument tożsamości osoby sporządzającej akt zgonu (do wglądu)

4

Opłaty skarbowe

- Pierwszy odpis bezpłatny

- Kolejny egzemplarz: 22 zł za odpis

5

Termin załatwienia sprawy

niezwłocznie

6

Tryb odwoławczy

brak

7

Podstawa prawna

Art. 92-95 Prawo o aktach stanu cywilnego Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. (Dz.U. z 2014r. poz. 1741)

8

Uwagi

Urząd Stanu Cywilnego właściwy z miejscem zgonu osoby zmarłej