główna zawartość
artykuł nr 1

Wydanie odpisów aktów własności ziemi.

 

Urząd Gminy Czarnożyły

98-310 Czarnożyły 48

1

Nazwa usługi

Wydawanie odpisów aktów własności.

2

Stanowisko pracownika odpowiedzialnego za prowadzenie i niepozałatwiane sprawy, miejsce składania dokumentów

mł. referent ds. gospodarki nieruchomościami i księgowości budżetowej

Sylwia Pietraszewska

pokój nr 6, 43 8416803

 

3

Wymagane dokumenty

Brak

4

Opłaty skarbowe

Brak

5

Termin załatwienia sprawy

Bez zbędnej zwłoki

6

Tryb odwoławczy

Brak

7

Podstawa prawna

 

8

Uwagi

Udostępnianie odpisów aktów uwłaszczeniowych i innych dokumentów związanych z przekazaniem gospodarstwa w zamian za emeryturę.