główna zawartość
artykuł nr 1

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego nieruchomości.

 

Urząd Gminy Czarnożyły

98-310 Czarnożyły 48

1

Nazwa usługi

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego.

2

Stanowisko pracownika odpowiedzialnego za prowadzenie i niepozałatwiane sprawy, miejsce składania dokumentów

mł referent  ds. gospodarki nieruchomościami i księgowości budżetowej- p. Sylwia Pietraszewska

pokój nr 6 tel. 43 8416803

3

Wymagane dokumenty

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego;

Załączniki do wniosku:

Dla budynku:

  • dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości

  • mapa nieruchomości z aktualnym stanem zabudowy.

Dla budynku w trakcie budowy lub dla budynku prognozowanego do wybudowania:

  • dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości

  • ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę wraz z kopią projektu zagospodarowania nieruchomości, stanowiącym załącznik do decyzji.

4

Opłaty skarbowe

Brak

5

Termin załatwienia sprawy

30 dni

6

Tryb odwoławczy

Brak

7

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. nr 193, poz. 1287 ze zm.)
- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U z 2012 r. Nr 23, poz. 125)

8

Uwagi

Brak


 

 

Załączniki:
Wniosek do pobrania 15 KB