główna zawartość
artykuł nr 1

Wniosek o zezwolenie na ustawienie reklamy na gruntach Gminy

 

Urząd Gminy Czarnożyły

98-310 Czarnożyły 48

1

Nazwa usługi

Wniosek o zezwolenie na ustawienie reklamy na gruntach Gminy

2

Stanowisko pracownika odpowiedzialnego za prowadzenie i niepozałatwiane sprawy, miejsce składania dokumentów

Inspektor ds administracyjno- gospodarczych bhp i p. poż

Marian Bartodziej

pokój nr 11

telefon : (43) 8416801

 

3

Wymagane dokumenty

  1. wypełniony wniosek

  2. opis reklamy ( załącznik graficzny odręczny lub w postaci fotograficznej wraz z podaniem rozmiarów reklamy)

  3. mapa z zaznaczoną lokalizacją reklamy

4

Opłaty skarbowe

Brak

5

Termin załatwienia sprawy

30 dni

6

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy stronie prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem wójta Gminy Czarnożyły, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

7

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz.260)

8

Uwagi

Brak

 

 

Załączniki:
Wniosek do pobrania 14 KB