główna zawartość
artykuł nr 1

Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

 

Urząd Gminy Czarnożyły

98-310 Czarnożyły 48

1

Nazwa usługi

Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

2

Stanowisko pracownika odpowiedzialnego za prowadzenie i niepozałatwiane sprawy, miejsce składania dokumentów

Referent ds. gospodarki odpadami, ochrony przyrody, utrzymania czystości- Joanna Kanicka

pokój nr 11 tel (43) 8416801

 

3

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy

4

Opłaty skarbowe

Za wydanie zaświadczenia 17,00 zł

5

Termin załatwienia sprawy

Bez zbędnej zwłoki

6

Tryb odwoławczy

Brak

7

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz.U. z 2012r. poz. 647 ze zmianami) Miejscowy Plan Ogólny Zagospodarowania Przestrzennego Gminy

8

Uwagi

Brak

Załączniki:
wniosek do pobrania 15 KB