Zaświadczenie o posiadanym gospodarstwie rolnym, wielkości i uzyskanym dochodzie.

 

 

Urząd Gminy Czarnożyły

98-310 Czarnożyły 48

1

Nazwa usługi

Zaświadczenie o posiadanym gospodarstwie rolnym, wielkości i uzyskanym dochodzie.

2

Stanowisko pracownika odpowiedzialnego za prowadzenie i niepozałatwiane sprawy, miejsce składania dokumentów

Insp. ds wymiaru podatków i opłat – p. Wiesława Niciejewska

pokój nr 1 tel. 043 8416217

3

Wymagane dokumenty

  • Podanie o wydanie zaświadczenia

  • Dowód osobisty

4

Opłaty skarbowe

Wysokość opłaty skarbowej w zależności od celu przedłożenia

  • Do władz szkolnych, do zasiłku rodzinnego, KRUS, ARR, ARiMR, powszechnego obowiązku obrony, w sprawach mieszkaniowych- nie podlega opłacie skarbowej,

  • Pozostałe - opłata 17 zł zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225 poz. 1635. z późń. zm.).

5

Termin załatwienia sprawy

Bez zbędnej zwłoki

6

Tryb odwoławczy

Brak

7

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. , poz. 749 z późn. zm.).
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe. 

8

Uwagi

Brak

 

 

Załączniki
Wniosek do pobrania   271.395 KB