główna zawartość
artykuł nr 1

Potwierdzenie kopii dokumentu za zgodność z oryginałem.

 

 

Urząd Gminy Czarnożyły

98-310 Czarnożyły 48

1

Nazwa usługi

Potwierdzenie kopii dokumentu za zgodność z oryginałem

2

Stanowisko pracownika odpowiedzialnego za prowadzenie i niepozałatwiane sprawy, miejsce składania dokumentów

Sekretarz Gminy

Piotr Kędzia

pokój nr 5

tel ( 43) 8416805

3

Wymagane dokumenty

- wniosek o stwierdzenie zgodności kserokopii z oryginałem

- oryginał dokumentu do wglądu

4

Opłaty skarbowe

stwierdzenie zgodności z oryginałem jednej strony - 5,00 zł

5

Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie

6

Tryb odwoławczy

Brak

7

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 roku poz.267 )

8

Uwagi

Urząd potwierdza zgodność kserokopii z oryginałem wystawionych wyłącznie przez Urząd Gminy Czarnożyły

Załączniki:
Wniosek do pobrania 11 KB