główna zawartość
artykuł nr 1

Stwierdzenie własnoręczności podpisu złożonego na dokumentach.

 

 

Urząd Gminy Czarnożyły

98-310 Czarnożyły 48

1

Nazwa usługi

Stwierdzenie własnoręczności podpisu złożonego na dokumentach.

2

Stanowisko pracownika odpowiedzialnego za prowadzenie i niepozałatwiane sprawy, miejsce składania dokumentów

Sekretarz Gminy

Piotr Kędzia

pokój nr 5

tel ( 43) 8416805

3

Wymagane dokumenty

- wniosek o stwierdzenie własnoręczności podpisu,

- oryginał dokumentu, na którym zostanie poświadczona własnoręczność podpisu,

- dowód tożsamości do wglądu.

4

Opłaty skarbowe

poświadczenie własnoręczności jednego podpisu - 9,00 zł

5

Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie

6

Tryb odwoławczy

Brak

7

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 roku poz.267 )

  • Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (t.j Dz.U. z 2008 r., nr 189, poz. 1158);

  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lutego 2007 roku w sprawie sporządzania niektórych poświadczeń przez organy samorządu terytorialnego i banki (Dz.U. nr 27, poz. 185).

 

8

Uwagi

Urząd poświadcza własnoręczność podpisu złożonego wyłącznie w obecności pracownika Urzędu Gminy Czarnożyły.

Załączniki:
Wniosek do pobrania 25 KB