główna zawartość
artykuł nr 1

Przyjęcie oświadczenia ostatniej woli (testament).

 

Urząd Gminy Czarnożyły

98-310 Czarnożyły 48

1

Nazwa usługi

Przyjęcie oświadczenia ostatniej woli (testament).

2

Stanowisko pracownika odpowiedzialnego za prowadzenie i niepozałatwiane sprawy, miejsce składania dokumentów

Sekretarz Gminy

Piotr Kędzia

pokój nr 5

tel ( 43) 8416805

3

Wymagane dokumenty

  • Podanie o sporządzenie protokołu zawierającego ostatnią wolę spadkodawcy.

  • Dowód osobisty spadkodawcy, do wglądu.

  • Dowody osobiste dwóch świadków, których udział zapewnia spadkodawcy, do wglądu.

  •  Dowód uiszczenia opłaty

4

Opłaty skarbowe

22 zł

5

Termin załatwienia sprawy

Nie później niż w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia zamiaru sporządzenia

6

Tryb odwoławczy

Brak

7

Podstawa prawna

Art. 951 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.)

Art. 956 i 957 kodeksu cywilnego

8

Uwagi

Świadkami nie mogą być:

- osoby nie mające pełnej zdolności do czynności prawnych,

- osoby niewidome, głuche lub nieme,

- osoby nie umiejące czytać i pisać,

- osoby nie władające językiem polskim,

- osoby skazane prawomocnym wyrokiem sądowym za fałszywe zeznania,

- osoby, dla których przewidziana została w testamencie jakakolwiek korzyść, jak również jej małżonek

 

 

obrazek
Załączniki:
Wniosek do pobrania 28 KB