główna zawartość
artykuł nr 1

Wydanie wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego

 

Urząd Gminy Czarnożyły

98-310 Czarnożyły 48

1

Nazwa usługi

Wydanie wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego

2

Stanowisko pracownika odpowiedzialnego za prowadzenie i niepozałatwiane sprawy, miejsce składania dokumentów

Referent ds. gospodarki odpadami, ochrony przyrody, utrzymania czystości- Joanna Kanicka

pokój nr 11 tel (43) 8416801

3

Wymagane dokumenty

 • wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy

4

Opłaty skarbowe

 1. od wypisu:

  a) do 5 stron - 30 zł

  b) powyżej 5 stron – 50 zł

 2. od wyrysu:

  a) za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu
  A4- 20 zł

  b) nie więcej niż 200 zł

płatne w kasie Urzędu Gminy lub na rachunek bankowy:

BS Biała o/Czarnożyły 49 9244 0003 0000 1339 2000 0020

5

Termin załatwienia sprawy

30 dni

6

Tryb odwoławczy

Brak

7

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz.U. z 2012r. poz. 647 ze zm)

 • Miejscowy Plan Ogólny Zagospodarowania Przestrzennego Gminy

 

8

Uwagi

Brak

 

Załączniki:
wniosek do pobrania 13 KB